Portal za podršku malim i srednjim preduzećima
Zašto je važno pitanje rodne ravnopravnosti

Zašto je važno pitanje rodne ravnopravnosti

Inicijative za ekonomsko osnaživanje žena

Inicijative za ekonomsko osnaživanje žena

Digitalna platforma zenskibiznis.me

Nacionalna plaforma za podršku ženskom preduzetništvu

Saznaj više
Digitalna platforma zenskibiznis.me

Priče uspješnih preduzetnica

GEO TIM
Global finance
Perla Cosmetics
Online upitnik za samoevaluaciju preduzeća

Online upitnik za samoevaluaciju preduzeća

Upitnik je kreiran u skladu sa međunarodnim dokumentom IWA 34: žensko preduzetništvo - ključne definicije i opšti kriterijumi.

Saznaj više