Portal za podršku malim i srednjim preduzećima
biznis.gov.me

Upitnik za samoevaluaciju preduzeća

Međunarodni dokument IWA 34: žensko preduzetništvo - ključne definicije i opšti kriterijumi

Upitnik

Međunarodni dokument IWA 34: žensko preduzetništvo

Ključne definicije i opšti kriterijumi

Prvi u svijetu skup globalnih definicija, koje se odnose na žensko preduzetništvo, poput onih koje se odnose na preduzeća u vlasništvu žena i preduzeća kojima upravljaju žene.

Obljavjen 8. marta 2021. godine od strane Međunarodne organizacije za standardizaciju.

Daje definicije koje se mogu koristiti u programima privrednog osnaživanja žena (javne nabavke ili trgovinski programi) i za prikupljanje međunarodno uporedivih podataka o ženskom preduzetništvu (uključujući uticaj na lokalnu i nacionalnu privredu).

Dokumentom se definišu i kriterijumi za ocjenjivanje važnih faktora koji se odnose na ove definicije kao što su: vlasništvo, upravljanje i kontrola u privrednom društvu.

Pomaže u olakšavanju sadašnjih i budućih inicijativa, koje imaju za cilj povećanje ekonomskog osnaživanja žena.

Od prvog jula 2021. godine, ovaj međunarodni dokument je uveden u crnogorski sistem standardizacije pod nazivom MEST IWA 34: žensko preduzetništvo - ključne definicije i opšti kriterijumi (“Službeni list Crne Gore”, br. 072/21).

Više o Međunarodnom dokumentu IWA 34 žensko preduzetništvo - ključne definicije i opšti kriterijumi možete naći na sajtu Međunarodne organizacije za standardizaciju-ISO: www.iso.org/standard/79585.html

Kako se primjenjuje Međunarodni dokument IWA 34

Uputstvo za primjenu MEST IWA 34

Partneri projekta

Projekat podržan od strane Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) u saradnji sa Vladom Ujedinjenog Kraljevstva: Unapređenje javno - privatnog dijaloga

Sekretarijat Savjeta za Konkurentnost
European Bank for Reconstruction and Development
Britanska ambasada Podgorica
UK aid