Portal za podršku malim i srednjim preduzećima

Pronađite program podrške

Više oblasti
Grant
Sufinansiranje

Savjetodavna podrška za mala i srednja preduzeća - ASB program

Otvoren do:   31. 12. 2022. / 23.59 h
do 10.000 €
Više oblasti
Grant
Sufinansiranje

Programska linija za finansiranje EUREKA projekata za Dunavski region

Zatvoren
do 15.000 €
Više oblasti
Sufinansiranje
Grant

Programska linija podrške tekućim EUREKA projektima

Otvoren do:   01. 12. 2022. / 00.00 h
do 15.000 €
Više oblasti
Sufinansiranje
Grant

Programska linija podrške novim EUREKA projektima

Otvoren do:   01. 11. 2022. / 14.00 h
do 15.000 €
Više oblasti
Grant
Sufinansiranje

Programska linija za stimulisanje zaštite i razvoja pronalaska

Otvoren
od 100 € do 5.000 €
Više oblasti
Sufinansiranje
Grant

Programska linija za podsticanje inovacione kulture

Otvoren
do 2.000 €
Više oblasti
Grant

Program inovacionih vaučera

Otvoren
do 8.000 €
Više oblasti
Refundacija
Sufinansiranje

Programska linija za podršku internacionalizaciji - Komponenta III - Izrada promotivnog materijala

Otvoren do:   30. 09. 2022. / 15.00 h
do 500 €
Više oblasti
Sufinansiranje
Refundacija

Programska linija za podršku internacionalizaciji - Komponenta II - Kompanijske posjete sajmovima u cilju povezivanja sa inostranim partnerima/učešće na B2B susretima

Otvoren do:   30. 09. 2022. / 15.00 h
do 700 €
Više oblasti
Sufinansiranje
Refundacija

Programska linija za podršku internacionalizaciji - Komponenta I - Nastup na međunarodnim sajmovima

Otvoren do:   30. 09. 2022. / 15.00 h
do 4.000 €
1 2 3