Portal za podršku malim i srednjim preduzećima

Podrška ranoj fazi razvoja startapova

Otvoren do: 08. 07. 2024. / 15.00 h
Tip podrške:  Grant

Iznos pojedinačne podrške:

do 35.000 €

Udio u troškovima:

do

90%

Ukupan budžet:

350.000 €

Nadležna institucija:

Fond za inovacije Crne Gore

Sadržaj:
Osnovne informacije
Ko može da se prijavi?
Kako se mogu iskoristiti sredstva?
Kako da se prijavim?
Obrasci za prijavu
Kontaktirajte nas
Ostala dokumentacija

Program podrške ranoj fazi razvoja startapova dizajniran je da podrži visoko perspektivne timove koji imaju za cilj da validiraju svoje poslovne ideje i pokažu buduću korisnost svog novog proizvoda, usluge, procesa ili tehnologije, kroz razvoj prvog prototipa ili minimalno održivog proizvoda (MVP - minimum viable product).

Ko može da se prijavi?

Prihvatljivi podnosioci prijava za ovaj program su:

a) Timovi od 2 do 5 članova;

ili

b) Mikro preduzeća u privatnom vlasništvu (u formi društva sa ograničenom odgovornošću), registrovana u Crnoj Gori ne duže od dvije (2) godine u trenutku podnošenja prijave.

U slučajevima kada prijavu podnosi tim, ukoliko se odobri finansiranje, od Podnosioca će se zahtijevati da osnuje preduzeće u skladu sa Zakonom o privrednim društvima u Crnoj Gori. Novoosnovano preduzeće mora biti 100% u vlasništvu najmanje dva predložena člana tima. Procenat vlasništva među članovima tima zavisi od njihovog internog dogovora.

Kako se mogu iskoristiti sredstva?

Korisnici Programa će dobiti bespovratna sredstva i mentorsku podršku, koja će im pomoći u sprovođenju prve faze dubinskog istraživanja tržišta, započinjanja razvoja proizvoda, uspostavljanja koncepta poslovnog modela i pripremu za sljedeću fazu prikupljanja sredstava i razvoja. Sljedeće kategorije troškova mogu biti finansirane u okviru ovog poziva:

1. Troškovi ljudskih resursa (plate/naknade za osoblje angažovano na projektu, uključujući sve poreze i doprinose na dohodak za lični rad na projektu);

2. Troškovi zakupa kancelarijskog prostora i osnovni troškovi poslovanja (knjigovodstvene usluge, pravne usluge i sl.);

3. Troškovi opreme i sredstava potrebnih za razvoj (ne uključujući korišćenu ili polovnu opremu i sredstva);

4. Troškovi eksternih usluga poslovnog razvoja ili usluge istraživanja i razvoja;

5. PDV na prihvatljive troškove, za koje podnosilac ne može osigurati njegov povraćaj.

Kako da se prijavim?

Prijave na Javni poziv podnose se putem portala Fonda https://programifonda.me od 29. maja 2024. godine, a najkasnije do 8. jula 2024. godine (do kraja dana).

Portal za podršku malim i srednjim preduzećimaPodrška ranoj fazi razvoja startapova

Prijave na Javni poziv podnose se putem portala Fonda https://programifonda.me od 29. maja 2024. godine, a najkasnije do 8. jula 2024. godine (do kraja dana).

Kontaktirajte nas

Za više informacija o konkursu, pošaljite upit:

Ostala dokumentacija

Pitanja i odgovori - Rana faza razvoja startapova

Javni-poziv-za-podrsku-ranoj-fazi-razvoja-startapova

Nacrt ugovora o finansiranju i opsti uslovi

Program-podrske-ranoj-fazi-razvoja-startapova

Slični programi

Više oblasti

Vaučeri za zaštitu i razvoj pronalaska

Otvoren do: 31.12.2024 / 12:00 h
Inovativne djelatnosti

Podsticanje inovacione kulture

Otvoren do: 01.07.2024 / 15:00 h