Portal za podršku malim i srednjim preduzećima

Šta je cirkularna ekonomija

Cirkularna ekonomija (CE) podrazumijeva kruženje materijala i njegovu ponovnu…

Programi podrške zelenoj ekonomiji i održivom razvoju

Program pristupanja EU, Program ekonomskih reformi (ERP) i Nacionalna…

Zelena agenda

Potpisivanjem Sofijske deklaracije (novembar 2018.), zemlje Zapadnog Balkana…