Portal za podršku malim i srednjim preduzećima

Razvoj preduzetničkih vještina i znanja

Programske linije

Više oblasti

Programska linija za pružanje mentoring usluga

Otvoren do: 30.09.2022 / 15:00 h

Proces prijave za Program podrške privredi

Podnošenje prijave…