Portal za podršku malim i srednjim preduzećima

Registar nameta

Objavljeno: 13.05.2022. Izvor: Sekretarijat Savjeta za konkurentnost
Registar nameta

Kreiranje Registra nameta je duži period bio važna tema, promovisana i od strane crnogorske Vlade i od strane privrednih udruženja kao aktivnost koja za rezultat treba da ima unapređenje poslovnog ambijenta u Crnoj Gori. U uslovima COVID-19 pandemije, pitanja unapređenja poslovnog ambijenta dobila su još više na značaju što je rezultiralo odlukom Savjeta za konkurentnost, da se imenuje radna grupa, koja će se baviti uspostavljanjem Registra nameta. Implementacija projekta, kojim je koordinirao Sekretarijat Savjeta, otpočela je u maju 2019. godine izradom Projektnog zadatka i uspostavljanjem radne grupe nadležne za usmjeravanje i praćenje progresa projekta. Članovi radne grupe su bili predstavnici javnih institucija, privrednih udruženja i Zajednice opština.

Početkom 2021. kreiran je prvi online Registar nameta koji sadrži namete na državnom nivou i nivou lokalnih samouprava. Registar trenutno sadrži oko 1.800 (grupisanih) i oko 28.000 (razvrstanih) nameta, koji su izvučeni iz gotovo 800 zakonskih i podzakonskih akata. Takse, naknade, porezi, prirezi, doprinosi, novčane kazne, akcize i carine opisane su atributima: Naziv, Naziv na engleskom, Razvrstani naziv, Primjena, Vrsta nameta, Propis nameta, Propis iznosa nameta, Klasifikacija propisa nivo 1 i nivo 2, Datum početka primjene, Iznos nameta, Osnovica, Žiro-račun, Način plaćanja, Kada se plaća, Periodičnost plaćanja, Institucija i Obveznik plaćanja.

Pristup portalu je slobodan i podaci se mogu eksportovati, a administratori portala imaju na raspolaganju i izvještaje koji pomažu u praćenju analitike nameta i kreiranju politika u ovoj oblasti. Registar se redovno ažurira u skladu sa izmjenama regulative kako bi omogućio da se podaci dostupni u ovoj bazi budu koristan input kako privredi za planiranje poslovanja, tako i javnoj upravi za planiranje politika u ovoj oblasti. Uvođenjem Registra nameta u zakonski sistem (Zakon o budžetu i fiskalnoj odgovornosti) vlasništvo nad Registrom će biti u potpunosti prebačeno na Ministarstvo ekonomskog razvoja.

javninameti.gov.me

Dokumenta

Uputstvo Registar nameta CG

Slične objave

Više oblastiVodiči i informacije

Novi portal za mikro, mala i srednja preduzeća dostupan na biznis.gov.me

16.06.2022.
Vodiči i informacije

Opšti uslovi korišćenja

23.03.2022.