Portal za podršku malim i srednjim preduzećima

Smanjimo razlike između crnogorskih regiona!

Objavljeno: 26.05.2022. Izvor: Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma
Montenegro
Sadržaj:
Hajde da zajedno smanjimo razlike između crnogorskih regiona!
Šta treba da predstavlja inovirana regionalna razvojna politika?
Koja je uloga Ministarstva ekonomskog razvoja u regionalnom razvoju?
Uloga Portala za podršku malim i srednjim preduzećima

Hajde da zajedno smanjimo razlike između crnogorskih regiona!

Crna Gora dijeli sudbinu velikog broja zemalja koje imaju različit stepen regionalnog razvoja. Kako bi se ovaj problem pravilno tretirao, potrebno je uvažiti brojne istorijske, geografske pa i kulturološke fenomene koji su doveli do postojanja i produbljivanja evidentnih razlika između južnog, centralnog i sjevernog regiona u Crnoj Gori.

Budimo iskreni – prethodna Strategija regionalnog razvoja nije doprinijela smanjenju regionalnih dispariteta; naprotiv, regionalni dispariteti u Crnoj Gori danas su više izraženi nego ranije. Naime, prema nedavno usvojenom završnom izvještaju o realizaciji Strategije regionalnog razvoja Crne Gore za period 2014-2020. godine, strategija nije uspjela da odgovori na problem depopulacije, gdje je nastavljen trend smanjenja broja stanovnika sjevernog regiona.

Dodatno, Strategija nije doprinijela smanjenju deficita tekućeg računa i deficita spoljnotrgovinske razmjene roba, niti su značajno smanjene razlike u stepenu razvijenosti jedinica lokalnih samouprava dok Crna Gora nije uspjela da unaprijedi konkurentnost na šta ukazuje pad na listi međunarodnih indeksa konkurentnosti. Na nivou jedinica lokalnih samouprava došlo je do smanjenja između nivoa konkurentnosti.

Šta treba da predstavlja inovirana regionalna razvojna politika?

Inovirana regionalna razvojna politika treba da omogući ostvarivanje punog potencijala i mogućnosti za održivi razvoj i bolji životni standard svojih građana, uz dodatnu pažnju koja se posvjećuje nedovoljno razvijenim regionima.

Ovako koncipirana, regionalna razvojna politika treba da ima za cilj zajedničko djelovanje svih aktera društva – od izvršne vlasti na nacionalnom i lokalnom nivou, do privatnog sektora, akademskog i civilnog društva, kako bi se postigao konsenzus u prijedlogu rješenja i zajedničko djelovanje u svrhu dostizanja optimalnog razvoja i poboljšanja životnog standarda građana Crne Gore.

Koja je uloga Ministarstva ekonomskog razvoja u regionalnom razvoju?

U cilju smanjenja regionalnih razlika, Ministarstvo ekonomskog razvoja je usvojilo Program za unapređenje konkurentnosti privrede za 2022. godinu, koji nudi posebne podsticajne mjere u pogledu visine intenziteta finansijske podrške, usmjerene prvenstveno na razvoj manje razvijenih opština, shodno indeksu razvijenosti jedinica lokalne samouprave, kako bi se podstakla razvojna komponenta biznisa i povećati produktivnost mikro, malih i srednjih preduzeća koja posluju u manje razvijenim regionima Crne Gore.

Za privredne subjekte koji su registrovani i obavljaju djelatnost u jedinicama lokalnih samouprava (JLS) sa indeksom razvijenosti do 100% primjenjivaće se podrška koja uvažava regionalni aspekt i razvrstavanje jedinica JLS prema stepenu razvijenosti. 

Uvećani procenat bespovratne podrške definisan je svakom pojedinačnom programskom linijom sa privredne subjekte koji posluju u sljedećim opštinama: Petnjica, Andrijevica, Gusinje, Plav, Rožaje, Tuzi, Berane, Bijelo Polje, Šavnik Mojkovac, Kolašin, Pljevlja, Plužine, Ulcinj, Žabljak, Cetinje, Nikšić i Danilovgrad

Uloga Portala za podršku malim i srednjim preduzećima

Portala za podršku malim i srednjim preduzećima predstavlja jedinstvenu kontakt tačku za mikro, mala i srednja preduzeća (Single Access Point for SMEs) i za cilj ima bolju informisanost preduzeća iz cijele Crne Gore o mogućnostima koje Vlada Crne Gore nudi kako bi se smanjile regionalne razlike. Na single access point portalu možete se informisati o svim programima koje Ministarstvo ekonomskog razvoja pruža mikro, malim i srednjim preduzećima a isti se sprovodi uz kofinansiranje Evropske unije i Vlade Crne Gore a realizuje ga EBRD.

Slične objave

Više oblastiVodiči i informacije

Novi portal za mikro, mala i srednja preduzeća dostupan na biznis.gov.me

16.06.2022.
Vodiči i informacije

Opšti uslovi korišćenja

23.03.2022.