Portal za podršku malim i srednjim preduzećima

Privremeno zatvaranje Programske linije – vaučeri za žene i mlade u biznisu

Objavljeno: 29.05.2024.

Obavještavamo potencijalne aplikante da se Programska linija – vaučeri za žene i mlade u biznisu privremeno zatvara usljed dostizanja limita opredijeljenih budžetskih sredstava za programsku liniju.

Nakon evaluacije podnijetih zahtjeva i eventualnog oslobađanja finansijskih sredstava u okviru ove programske linije bićemo u mogućnosti da nastavimo obradu podnešenih zahtjeva po redosljedu prispijeća prijava, a do utroška predviđenog iznosa podrške.

Svi korisnici i potencijalni aplikanti će biti pravovremeno informisani o navedenom.

Slične objave

Vodiči i informacije

Inovativna poslovna misija za MSP u Japanu 2024!

02.07.2024.
PreduzetništvoVodiči i informacije

Poziv – Program tehničke pomoći za MSP za ulazak na evropska i globalna tržišta

01.07.2024.