Portal za podršku malim i srednjim preduzećima

Privremeno zatvaranje Programa za razvoj i promociju zanatstva za 2024. godinu

Objavljeno: 30.04.2024.

Obavještavamo potencijalne aplikante da se Program za razvoj i promociju zanatstva za 2024. godinu privremeno zatvara usljed dostizanja limita opredijeljenih budžetskih sredstava.

Nakon evaluacije podnijetih zahtjeva i eventualnog oslobađanja finansijskih sredstava u okviru Programa bićemo u mogućnosti da nastavimo obradu podnešenih zahtjeva po redosljedu prispijeća prijava, a do utroška predviđenog iznosa podrške.

Svi korisnici i potencijalni aplikanti će biti pravovremeno informisani o navedenom.

Slične objave

Vodiči i informacije

Inovativna poslovna misija za MSP u Japanu 2024!

02.07.2024.
PreduzetništvoVodiči i informacije

Poziv – Program tehničke pomoći za MSP za ulazak na evropska i globalna tržišta

01.07.2024.