Portal za podršku malim i srednjim preduzećima

Opšti uslovi korišćenja

Objavljeno: 23.03.2022. Izvor: Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma

Portal biznis.gov.me namijenjen je građankama i građanima Crne Gore, privrednicima, ljudima iz drugih zemalja koji posjećuju, žive ili pokreću posao u Crnoj Gori. U nastavku su date osnovne informacije o Portalu, kao i o uslovima korišćenja tehničke platforme Portala.

Prepoznajući važnost mikro, malih i srednjih preduzeća u kontekstu budućeg razvoja crnogorske privrede i poboljšanja životnog standarda, kreiran je SAP Portal, kao jedinstvena kontaktna tačka za mikro, mala i srednja preduzeća, u cilju unapređenja komunikacije sa preduzećima u Crnoj Gori.

SAP Portal pruža informacije o programskim linijama za podršku razvoja MMSP i drugim informacijama korisnim za pokretanje i unapređenje poslovanja preduzeća u Crnoj Gori.

Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma, shodno važećim zakonskim propisima, neće snositi odgovornost za eventualnu štetu koja nastane zloupotrebom objavljenog sadržaja, kao ni odgovornost za sadržaj koji izvorno nije u nadležnosti Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma.

Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma, koje upravlja tehničkom platformom Portala, odriče se odgovornosti vezane za tačnost i ažurnost informacija koje se prezentuju na svim stranicama osim stranica iz svoje nadležnosti.

Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma, preduzima sve mjere kako bi se otklonila tehnička ograničenja ili eventualne greške na tehničkom nivou.

Korisnici platforme se pozivaju da prijave sve eventualne propuste ili nedosljednosti u informacijama na biznis@mek.gov.me, koje će Ministarstvo otkloniti u najkraćem mogućem razumnom roku.

Korisnici portala biznis.gov.me koriste usluge portala isključivo na svoju odgovornost. Korisnik izričito prihvata da Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma nije odgovorno za ponašanje drugih korisnika ili trećih lica, kao i da rizik od moguće štete u cjelosti snose ta lica, a u skladu sa važećim zakonodavstvom Crne Gore.

Podaci unijeti na Portal moraju biti tačni i ispravni. Za tačnost na taj način unijetih podataka, odgovaraju korisnici koji su ih unijeli. Za svaki pojedini unos isključivu odgovornost snosi korisnik koji je unos izvršio. Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma ne garantuje tačnost, pouzdanost, kao ni sam sadržaj postavljen od strane korisnika.

Lične podatke koje unesu korisnici čuvaju se na našem serveru, tretiraju se kao povjerljiva informacija, štite se u skladu sa važećim zakonskim propisima i mogu im pristupiti lica koja s obzirom na opis posla koji obavljaju, treba da budu upoznata sa podatkom i to samo u obimu koji je neophodan za obavljanje njihovih poslova.

Informacije koje nam date čuvaju se na našem serveru, a mogu im pristupiti naši saradnici, državni organi, naši pravni sljedbenici i lica koja angažujemo da obrađuju podatke u naše ime u svrhe navedene u ovoj politici ili druge svrhe za koje ste Vi dali odobrenje.

Takođe, možemo prenijeti informacije o upotrebi našeg internet sajta trećim licima, ali to neće uključivati informacije na osnovu kojih Vi možete biti identifikovani. Osim ako to zakon ne nalaže, nećemo ni na koji način učiniti dostupnim niti distribuirati informacije o Vama koje nam pružite, bez vašeg prethodnog odobrenja.

Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma nije odgovorno za eventualnu privremenu nedostupnost sajta, niti za djelimično ili potpuno nefunkcionisanje ili pogrešno funkcionisanje istog. Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma nije odgovorno za tehničke probleme koji mogu dovesti do kašnjenja i/ili pogrešne obrade elektronskih podataka.

Sajt može biti privremeno nedostupan ili dostupan u ograničenom obimu, kao rezultat redovnog ili vanrednog održavanja sistema ili u slučaju planiranih i neplaniranih intervencija na unapređenju sistema.

Sadržaj koji se objavljuje na biznis.gov.me orjentisan je ka svim kategorijama društva (građani, privreda, institucije, različite društvene grupe ...), autentičan, tačan i aktuelan, pisan jasnim i jednostavnim jezikom, prilagođen za pristup različitim uređajima, opisan meta-podacima, objedinjuje tekst, slike, video ili audio fajlove.

Želimo da SAP portal biznis.gov.me bude adresa koja će sadržati odgovore na pitanja od značaja za naše privrednike i posredstvom koje se preduzeća mogu obratiti nadležnim institucijama za sve dodatne informacije, savjete i pomoć.

Slične objave

Više oblastiVodiči i informacije

Novi portal za mikro, mala i srednja preduzeća dostupan na biznis.gov.me

16.06.2022.
Više oblastiVodiči i informacije

Razvijate poslovanje? Znamo kako

14.06.2022.