Portal za podršku malim i srednjim preduzećima

Javno-privatni dijalog u Crnoj Gori

Objavljeno: 13.05.2022. Izvor: Sekretarijat Savjeta za konkurentnost
Javno-privatni dijalog u Crnoj Gori

Savjet za konkurentnost je ključna platforma za razvoj javno privatnog dijaloga u Crnoj Gori i okuplja predstavnike javne uprave i privatnog sektora. Osnovan je 1. juna 2017. godine na osnovu Odluke o obrazovanju Savjeta za konkurentnost uz predsjedavanje premijera i ukupno 36 članova. U februaru 2021. godine. Vlada Crne Gore je ponovo potvrdila postojanje Savjeta, usvajanjem nove Odluke o obrazovanju Savjeta za konkurentnost, kojom je propisano da je predsjednik Savjeta ministar ekonomskog razvoja. Takođe, ovom Odlukom je izmijenjena struktura Savjeta za konkurentnost i smanjen je broj članova sa 36 na 20, uz veće učešće poslovnih udruženja, 7 u odnosu na ranijih 5 (Privredna komora, Savjet stranih investitora, Montenegro biznis alijansa, Američka privredna komora, Unija poslodavaca, Asocijacija poslovnih žena, Udruženje preduzetnica), čime je efektivnost rada Savjeta povećana. Posljednjim izmjenama i dopunama Odluke Savjeta za konkurentnost iz septembra 2021. godine, broj predstavnika privrede je uvećan i sa Asocijacijom menadžera.

Sekretarijat Savjeta za konkurentnost osnovan je u februaru 2019. godine kao rezultat sporazuma između Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i Vlade Crne Gore, a od juna 2020. godine, Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, posredstvom Britanske ambasade u Podgorici, kroz Fond za dobru upravu, pruža finansijsku podršku Sekretarijatu. Sekretarijat je nezavisno tehničko tijelo i čine ga: šef Sekretarijata, ekonomski savjetnik, pravni savjetnik, savjetnik za ekonomsko osnaživanje žena i pitanja rodne ravnopravnosti i administrativni asistent. Uloga Sekretarijata je da podrži rad Savjeta i na taj način utiče na unapređenje javno-privatnog dijaloga u Crnoj Gori.

Odlukom o osnivanju Savjeta za konkurentnost iz februara 2021. godine, verifikovana je uloga Sekretarijata Savjeta i uveden Poslovnik o radu, kojim su definisane dužnosti Sekretarijata. Uloga Sekretarijata je da podrži rad Savjeta i na taj način utiče na unapređenje javno-privatnog dijaloga u Crnoj Gori.

Kako bi rezultati javno-privatnog dijaloga bili što bolje kvantifikovani, Sekretarijat Savjeta sprovodi kvartalna istraživanja o uključenosti privatnog sektora u proces donošenja zakona. Rezultati ovih istraživanja se, u vidu izvještaja, redovno podnose Savjetu za konkurentnost radi praćenja trendova i definisanja mjera za poboljšanje.

Dokumenta

Godišnji izvještaj o uključenosti privatnog sektora u proces izrade zakona za 2019. godinu

Godišnji izvještaj o uključenosti privatnog sektora u proces izrade zakona za 2020. godinu

Godišnji izvještaj o uključenosti privatnog sektora u proces izrade zakona za 2021. godinu

Izjašnjenje nadležnih institucija na barijere u poslovanju

Rezultati istraživanja o Crnogorskom elektronskom sistemu javnih nabavki (CEJN)

Slične objave

Više oblastiVodiči i informacije

Novi portal za mikro, mala i srednja preduzeća dostupan na biznis.gov.me

16.06.2022.
Vodiči i informacije

Opšti uslovi korišćenja

23.03.2022.