Portal za podršku malim i srednjim preduzećima

Institut za standardizaciju Crne Gore

Koji su benefiti standardizacije?

Standardizacija je ključan faktor u ojačavanju niza vladinih političkih…

ISME Akcioni program za MMSP

Strateški kontekst Akcionog programa je unapređenje poslovanja mirko, malih i srednjim preduzeća, primjenom odgovarajućih standarda.

Saznaj više
ISME Akcioni program za MMSP
Šta je intelektualna svojina?

Šta je intelektualna svojina?

Pojam intelektualne svojine označava posebna, specifična, prava koja imaju autori, pronalazači i ostali nosioci prava intelektualne svojine.

Saznaj više