Portal za podršku malim i srednjim preduzećima

Program podrške razvoja ženskog preduzetništva u Opštini Bijelo Polje

Zatvoren
Tip podrške:  Grant

Iznos pojedinačne podrške:

do 5.000 €

Udio u troškovima:

do

5%

Ukupan budžet:

100.000 €

Nadležna institucija:

Opština Bijelo Polje

Sadržaj:
Osnovne informacije
Ko može da se prijavi?
Kako se mogu iskoristiti sredstva?
Kako da se prijavim?
Obrasci za prijavu
Kontaktirajte nas

Postoji više ciljeva koje Opština Bijelo Polje želi postići u oblasti ženskog preduzetništva kroz ovaj Program podrške kao što su :

Podsticanje ekonomskog razvoja opštine;

podsticanje razvoja organske poljoprivredne proizvodnje;

stvaranje uslova i podsticanje razvoja turizma i zanatstva;

afirmacija i valorizacija kulturnog potencijala, tradicije i kulturne posebnosti opštine, podizanja nivoa kulture i očuvanja kulturne baštine;

očuvanje i zaštita životne sredine.

Ko može da se prijavi?

Nezaposlene žene i žene preduzetnice koje posluju najduže godinu dana prije objavljivanja ovog Javnog poziva sa mjestom prebivališta u Bijelom Polju

Kako se mogu iskoristiti sredstva?

Prihvatljivi troškovi :

Kupovina mašina, tehnike, alata i opreme potrebne za obavljanje djelatnosti na koju se odnosi biznis plan.

U prihvatljive troškove ulazi i kupovina polovne opreme, ali samo u slučaju kada je njena nabavna vrijednost veća od 1000€. (Kod planirane nabavke opreme dostaviti predračune za budžetiranu opremu).

  • kupovina i održavanje nove IKT (informaciono-komunikacione tehnologije) opreme ukoliko je ista neophodna za obavljanje djelatnosti za koju se konkuriše,
  • kupovina i održavanje softvera ukoliko je isti neophodan za obavljanje djelatnosti za koju se konkuriše,
  • knjigovotstvene usluge najviše za period trajanja projekta, ali iznost troškova mjesečno ne smije biti veći od 50,00 eura,
  • marketinške aktivnosti i oglašavanje (izradu i održavanje Web stranice) u ukupnom iznosu najviše do 10%prihvatljivih troškova,
  • nabavka sirovine i repromaterijala u skladu sa potrebama poslovanja. Ovi troškovi će biti prihvatljivi ukoliko direktno utiču na nesmetano poslovanje korisnika. (Kupovina sirovina se može pokriti samo jednom, kao jednokratna kupovina početnih zaliha).
  • troškovi poreza i doprinosa za novozaposleno lice, za preduzetnice koje unapređuju postojeći biznis, najviše za period trajanja projekta tj. 6 mjeseci.


Kako da se prijavim?

Prijava na Javni poziv se podnosi Komisiji za raspodjelu sredstava za podršku ženskom preduzetništvu, na propisanom obrascu i predaje u pisarnici Opštine Bijelo Polje.

U zapečaćenoj koverti nezaposlene žene koje žele da pokrenu sopstveni biznis prilažu:
prijavu za dodjelu bespovratnih sredstava,
predlog biznis plana,
potvrdu o nezaposlenosti sa evidencije Zavoda za zapošljavanje Crne Gore,
izjavu podnosioca predloga projekta o pravnoj odgovornosti,
izjavu podnosioca predloga biznis plana da će nakon potpisivanja ugovora dostaviti dokaz o registraciji djelatnosti,
ovjerenu kopiju lične karte,
tri štampane i jednu elektronsku verziju biznis plana na CD-u.

U zapečaćenoj koverti, žene preduzetnice koje žele da unapređuju sopstveni biznis, prilažu:

prijavu za dodjelu bespovratnih sredstava,
predlog biznis plana,
izjavu podnosioca predloga projekta o pravnoj odgovornosti,
ovjerenu kopiju lične karte,
tri štampane i jednu elektronsku verziju biznis plana na CD-u,
rješenje o upisu u sudski registar, odnosno registar nadležnog opštinskog organa,
potvrdu Poreske uprave o uredno izmirenim porezima i doprinosima na dan 30.09.2022. godine.

Obrasci za prijavu

Portal za podršku malim i srednjim preduzećimaProgram podrške razvoja ženskog preduzetništva u Opštini Bijelo Polje

Prijava na Javni poziv se podnosi Komisiji za raspodjelu sredstava za podršku ženskom preduzetništvu, na propisanom obrascu i predaje u pisarnici Opštine Bijelo Polje.

U zapečaćenoj koverti nezaposlene žene koje žele da pokrenu sopstveni biznis prilažu:
prijavu za dodjelu bespovratnih sredstava,
predlog biznis plana,
potvrdu o nezaposlenosti sa evidencije Zavoda za zapošljavanje Crne Gore,
izjavu podnosioca predloga projekta o pravnoj odgovornosti,
izjavu podnosioca predloga biznis plana da će nakon potpisivanja ugovora dostaviti dokaz o registraciji djelatnosti,
ovjerenu kopiju lične karte,
tri štampane i jednu elektronsku verziju biznis plana na CD-u.

U zapečaćenoj koverti, žene preduzetnice koje žele da unapređuju sopstveni biznis, prilažu:

prijavu za dodjelu bespovratnih sredstava,
predlog biznis plana,
izjavu podnosioca predloga projekta o pravnoj odgovornosti,
ovjerenu kopiju lične karte,
tri štampane i jednu elektronsku verziju biznis plana na CD-u,
rješenje o upisu u sudski registar, odnosno registar nadležnog opštinskog organa,
potvrdu Poreske uprave o uredno izmirenim porezima i doprinosima na dan 30.09.2022. godine.

Kontaktirajte nas

Za više informacija o konkursu, pošaljite upit:

Slični programi

Inovativne djelatnosti

Programska linija za podršku učešću u EU okvirnom programu „Horizont Evropa“