Portal za podršku malim i srednjim preduzećima

Podrška razvoju zanatstva u Opštini Bijelo Polje

Zatvoren
Tip podrške:  Subvencija

Iznos pojedinačne podrške:

do 5.000 €

Udio u troškovima:

do

80%

Ukupan budžet:

50.000 €

Nadležna institucija:

Opština Bijelo Polje

Sadržaj:
Osnovne informacije
Ko može da se prijavi?
Kako se mogu iskoristiti sredstva?
Kako da se prijavim?
Kontaktirajte nas
Ostala dokumentacija

U okviru Programa mjera za podsticaj razvoja preduzetništva za 2023.godinu predviđena je i podrška za razvoj zanatstva.

Program za podršku razvoja zanatstva u Opštini Bijelo Polje  ima za cilj da doprinese očuvanju i razvoju zanata koji se pretežno obavljaju ručnim radom i koji zahtijevaju posebne zanatske vještine i umijeća, oslanjajući se na tradicionalnu kulturu, koju karakterišu prepoznatljivi proizvodi i kvalitetne usluge.

Ko može da se prijavi?

Pravo učešća u Programu imaju zanatlije koje su registrovane u skladu sa Zakonom o privrednim društvima ("Sl. list RCG", br. 06/02, 36/11), odnosno preduzetnici i privredna društva u skladu sa Zakonom o zanatstvu, kojima je pretežna djelatnost obavljanje jednostavnog ili složenog zanata, odnosno registrovane zanatlije koje imaju Prijavu za obavljanje zanatske djelatnosti podnijetu Sekretarijatu za preduzetništvo Opštine Bijelo Polje.

Kako se mogu iskoristiti sredstva?

 • Nabavka opreme i alata namijenjenih isključivo za obavljanje zanatske djelatnosti
 • Obrtna sredstva, nabavka repromaterijala za izradu proizvoda (maksimalno 20% u odnosu na odobrena sredstva)

Kako da se prijavim?

Potrebna dokumentacija koju dostavljaju svi učesnici na Javnom pozivu:

 • Prijava za učešće u Programu za podršku razvoja zanatstva (potpisana) sa Izjavom preduzetnika/privrednog društva o prihvatanju uslova Programa i Javnog poziva (potpisana) – Obrazac 1;
 • Biznis plan (potpisan) – Obrazac 2;
 • Obrazac izjave za pomoći male vrijednosti (potpisan) – Obrazac 3;
 • Potvrda od uprave javnih prihoda Opštine Bijelo Polje da podnosilac zahtjeva nema neizmirenih dospjelih poreskih obaveza po osnovu lokalnih javnih prihoda za prošlu godinu,
 • Potvrda Poreske uprave Crne Gore o uredno izmirenim porezima i doprinosima, odnosno potvrda o urednom izmirenju reprogramirane poreske obaveze shodno Zakonu o reprogramu poreskih potraživanja za prošlu godinu
 • Sva potrebna dokumentacija o ispunjenosti uslova, navedena u Programu;
 • Ovjerena izjava da preduzetnik/pravno lice nije korisnik neke druge subvencije po osnovu Programa za podršku razvoja preduzetništvo Opštine Bijelo Polje.

Ovdje možete preuzeti zahtjeve koji se tiču rada Sekretarijata za preduzetništvo.

Portal za podršku malim i srednjim preduzećimaPodrška razvoju zanatstva u Opštini Bijelo Polje

Potrebna dokumentacija koju dostavljaju svi učesnici na Javnom pozivu:

 • Prijava za učešće u Programu za podršku razvoja zanatstva (potpisana) sa Izjavom preduzetnika/privrednog društva o prihvatanju uslova Programa i Javnog poziva (potpisana) – Obrazac 1;
 • Biznis plan (potpisan) – Obrazac 2;
 • Obrazac izjave za pomoći male vrijednosti (potpisan) – Obrazac 3;
 • Potvrda od uprave javnih prihoda Opštine Bijelo Polje da podnosilac zahtjeva nema neizmirenih dospjelih poreskih obaveza po osnovu lokalnih javnih prihoda za prošlu godinu,
 • Potvrda Poreske uprave Crne Gore o uredno izmirenim porezima i doprinosima, odnosno potvrda o urednom izmirenju reprogramirane poreske obaveze shodno Zakonu o reprogramu poreskih potraživanja za prošlu godinu
 • Sva potrebna dokumentacija o ispunjenosti uslova, navedena u Programu;
 • Ovjerena izjava da preduzetnik/pravno lice nije korisnik neke druge subvencije po osnovu Programa za podršku razvoja preduzetništvo Opštine Bijelo Polje.

Ovdje možete preuzeti zahtjeve koji se tiču rada Sekretarijata za preduzetništvo.

Kontaktirajte nas

Za više informacija o konkursu, pošaljite upit:

Ostala dokumentacija

Program mjera za podsticaj razvoja preduzetništva za 2023.godinu

Slični programi

Više oblasti

Vaučeri za zaštitu i razvoj pronalaska

Otvoren do: 31.12.2024 / 12:00 h
Inovativne djelatnosti

Podsticanje inovacione kulture

Otvoren do: 01.07.2024 / 15:00 h