Portal za podršku malim i srednjim preduzećima

Kako da prijavim zaposlenog?

Napomena: Prijava radnika u Upravu prihoda i carina istovremeno predstavlja registraciju radnika u fond PIOPrilikom prijave radnika poslodavac je obavezan predati Upravi prihoda i carina sljedeće:

1
Ugovor o radu između poslodavca i zaposlenog
2
Fotokopija lične karte zaposlenog
3
Obrazac JPR
4
Fotokopija radne knjižice zaposlenog
1
Ugovor o radu između poslodavca i zaposlenog

Poslodavac i zaposleni prvenstveno moraju zaključiti ugovor o radu, koji se predaje kao prilog.

2
Fotokopija lične karte zaposlenog

Poslodavac je dužan predati i fotokopiju lične karte zaposlenog.

U slučaju da je zaposleni stranac, potrebno je Upravi poreza i carnina predati fotokopiju pasoša.

3
Obrazac JPR

Potrebno je predati i ispunjen obrazac JPR sa dodatkom B.

4
Fotokopija radne knjižice zaposlenog

Uz prijavu predaje se i fotokopija radne knjižice zaposlenog koja uključuje prvu stranu sa ličnim podacima i stranu gdje se nalazi stručna sprema.