Portal za podršku malim i srednjim preduzećima

Kako otvoriti račun u banci?

Lokalne banke omogućavaju otvaranje računa podnošenjem neophodne dokumentacije. Otvaranje računa u poslovnoj banci zavisi od oblika privrednog društva. 

1
Potrebna dokumentacija
1
Potrebna dokumentacija

Za otvaranje računa u zavisnosti od oblika organizovanja podnosi se sljedeća dokumentacija:

  • Zahtjev za otvaranje žiro računa koji se dobija od banke.
  • Rješenje o registraciji od CRPS-a.
  • Kopija osnivačkog akta (ugovora ili odluke o osnivanju).
  • Ugovor o deponovanju sredstava kod banke (zaključuje se u banci).
  • Karton deponovanih potpisa i pristupnica (dobija se u banci).
  • Obrazac OP (kod notara ovjeren potpis ovlašćenih lica za zastupanje).
  • Fotokopije ličnih karata ovlašćenih lica u preduzeću.
  • Rješenje o izvršenoj poreskoj registraciji (PIB).