Portal za podršku malim i srednjim preduzećima

Ugovor o dodjeli granta za osposobljavanje i zapošljavanje nezaposlenih lica na teritoriji Prijestonice Cetinje

Zatvoren
Tip podrške:  Grant

Iznos pojedinačne podrške:

od 5.000 €   do 11.000 €

Udio u troškovima:

do

100%

Ukupan budžet:

153.500 €

Nadležna institucija:

Prijestonica Cetinje, Zapadnobalkanski institut i Socio-ekonomski centar Crne Gore

Sadržaj:
Osnovne informacije
Ko može da se prijavi?
Kako se mogu iskoristiti sredstva?
Kako da se prijavim?
Kontaktirajte nas

Ugovorom je predviđena podrška za sprovođenje programa osposobljavanja na radnom mjestu za najmanje 50, i zapošljavanje najmanje 25 nezaposlenih lica sa evidencije ZZZCG – Zavoda za zapošljavanje Cetinje.

Ko može da se prijavi?

Poslodavci (privredna društva i preduzetnici) koji imaju sjedište na teritoriji Prijestonice Cetinje, i koja su u privatnom vlasništvu.

Kako se mogu iskoristiti sredstva?

Sredstva se mogu iskoristiti u skladu sa Ugovorom o dodjeli granta za osposobljavanje i zapošljavanje nezaposlenih lica.

Kako da se prijavim?

Prilikom konkurisanja na Javni poziv potrebno je da se Prijavni obrazac i prateća dokumentacija pošalju putem poštanskog servisa u zatvorenoj koverti sa naznakom “Prijava na Javni poziv za dodjelu grantova za stručno osposobljavanje i zapošljavanje nezaposlenih lica na teritoriji Prijestonice Cetinje”, na adresu Prijestonica Cetinje, Baja Pivljanina 2, 81250 Cetinje, sa naznakom „Ne otvarati prije sjednice za evaluaciju prijava’ ili ličnom dostavom u zatvorenoj koverti sa naznakom “Prijava na Javni poziv za dodjelu grantova za stručno osposobljavanje i zapošljavanje nezaposlenih lica na teritoriji Prijestonice Cetinje” na prijavnici Prijestonice Cetinje, Baja Pivljanina 2, 81250 Cetinje sa naznakom „Ne otvarati prije sjednice za vrednovanje prijava“.

Prijavni obrazac i prateća dokumentacija se dostavljaju u 3 štampane i elektronskoj verziji na USB memoriji ili CD-u.


Portal za podršku malim i srednjim preduzećimaUgovor o dodjeli granta za osposobljavanje i zapošljavanje nezaposlenih lica na teritoriji Prijestonice Cetinje

Prilikom konkurisanja na Javni poziv potrebno je da se Prijavni obrazac i prateća dokumentacija pošalju putem poštanskog servisa u zatvorenoj koverti sa naznakom “Prijava na Javni poziv za dodjelu grantova za stručno osposobljavanje i zapošljavanje nezaposlenih lica na teritoriji Prijestonice Cetinje”, na adresu Prijestonica Cetinje, Baja Pivljanina 2, 81250 Cetinje, sa naznakom „Ne otvarati prije sjednice za evaluaciju prijava’ ili ličnom dostavom u zatvorenoj koverti sa naznakom “Prijava na Javni poziv za dodjelu grantova za stručno osposobljavanje i zapošljavanje nezaposlenih lica na teritoriji Prijestonice Cetinje” na prijavnici Prijestonice Cetinje, Baja Pivljanina 2, 81250 Cetinje sa naznakom „Ne otvarati prije sjednice za vrednovanje prijava“.

Prijavni obrazac i prateća dokumentacija se dostavljaju u 3 štampane i elektronskoj verziji na USB memoriji ili CD-u.


Kontaktirajte nas

Za više informacija o konkursu, pošaljite upit:

Slični programi

Inovativne djelatnosti

Konkurs Inovativna Evropa 2023

Otvoren do: 15.12.2023 / 12:00 h
Preduzetništvo

Podrška razvoju zanatstva u Opštini Bijelo Polje

Otvoren do: 15.12.2023 / 12:00 h