Portal za podršku malim i srednjim preduzećima

Realizacija edukativnih programa u oblastima pametne specijalizacije

Otvoren do: 01. 07. 2024. / 15.00 h
Tip podrške:  Grant

Iznos pojedinačne podrške:

do 10.000 €

Udio u troškovima:

do

100%

Ukupan budžet:

150.000 €

Nadležna institucija:

Fond za inovacije Crne Gore

Sadržaj:
Osnovne informacije
Ko može da se prijavi?
Kako se mogu iskoristiti sredstva?
Kako da se prijavim?
Obrasci za prijavu
Kontaktirajte nas
Ostala dokumentacija

Predmet Javnog poziva je podrška aktivnostima koje se odnose na realizaciju intenzivnih obuka, kurseva cjeloživotnog obrazovanja, posebnih programa usavršavanja i sl. za učenike, studente, mlade istraživače, i profesionalce, u oblastima pametne specijalizacije Crne Gore.

Ko može da se prijavi?

Na Javni poziv mogu se prijaviti:

• mikro, mala i srednja preduzeća (u daljem tekstu MMSP) osnovana kao pravna lica na način kako je to definisano važećim Zakonom o privrednim društvima (“Službeni list CG", br. 35/2014, 2/2015, 38/2015, 20/2016, 33/2020, 38/2020, 53/2020, 98/2020, 130/2020, 44/2021, 107/2021 i 131/2021, 15/2022, 52/2022, 34/2023, 57/2023, 115/2023 i 26/2024.), kao i Zakonom o računovodstvu ("Sl. list CG", br. 52/2016), registrovana u Centralnom registru privrednih subjekata Crne Gore (CRPS) sa sjedištem u Crnoj Gori i u većinskom privatnom vlasništvu, pri čemu udio vlasništva velikog privrednog društva ne smije biti veći od 10%;

• NVO registrovane u Crnoj Gori;

• Javne/privatne ustanove iz oblasti obrazovanja registrovane u skladu sa Opštim zakonom o obrazovanju i vaspitanju.

Kako se mogu iskoristiti sredstva?

Prihvatljive aktivnosti su organizacija edukacija u prioritetnim oblastima utvrđenim Strategijom pametne specijalizacije Crne Gore (2019-2024) su:

1. Održiva poljoprivreda i lanac vrijednosti hrane;

2. Energija i održiva životna sredina;

3. Održivi i zdravstveni turizam; i

4. Informaciono-komunikacione tehnologije kao horizontalni prioritet.

Fond će u zavisnosti od kvaliteta projekata oprediliti najmanje 70% budžeta za programe edukacija u sledec im oblastima:

• biotehnologija, biomedicina;

• primjena tehnologija u medicini;

• zelene tehnologije (održiva urbana mobilnost, plave tehnologije, obnovljivi izvori energije, energetska efikasnost, održivi turizam, održivo upravljanje resursima, bioproizvodnja, zelena hemija, itd.)

• nove digitalne tehnologije (vještačka inteligencija i mašinsko učenje; virtuelna i proširena stvarnost; blokčejn tehnologije, internet stvari (IoT), robotika, tehnologije za razvoj igara itd.)

Kako da se prijavim?

Projektna prijava treba da sadrži sljedeću dokumentaciju:

1. Prijavni obrazac;

2. Budžet projekta;

3. Biografije Rukovodioca projekta i članova projektnog tima;

4. Potpisana i pečatirana izjava Podnosioca prijave;

5. Potpisana i pečatirana Izjava partnera o namjeri učešća u projektu i odgovornosti koju preuzima (ukoliko postoje partneri na projektu);

Portal za podršku malim i srednjim preduzećimaRealizacija edukativnih programa u oblastima pametne specijalizacije

Projektna prijava treba da sadrži sljedeću dokumentaciju:

1. Prijavni obrazac;

2. Budžet projekta;

3. Biografije Rukovodioca projekta i članova projektnog tima;

4. Potpisana i pečatirana izjava Podnosioca prijave;

5. Potpisana i pečatirana Izjava partnera o namjeri učešća u projektu i odgovornosti koju preuzima (ukoliko postoje partneri na projektu);

Kontaktirajte nas

Za više informacija o konkursu, pošaljite upit:

Ostala dokumentacija

Edukacije _Obrazac za finansijski izvještaj

Edukacije_Izjava_za Izvještaj

Edukacije_Obrazac za narativni Izvjestaj

JAVNI POZIV ZA REALIZACIJU EDU PROGRAMA U S3 OBLASTIMA 2024

Obrazac izjave za pomoci male vrijednosti (de minimis pomoci)

Slični programi

Više oblasti

Vaučeri za zaštitu i razvoj pronalaska

Otvoren do: 31.12.2024 / 12:00 h
Inovativne djelatnosti

Podsticanje inovacione kulture

Otvoren do: 01.07.2024 / 15:00 h