Portal za podršku malim i srednjim preduzećima

Programska linija za stimulisanje zaštite i razvoja pronalaska

Zatvoren
Tip podrške:  Grant,  Sufinansiranje

Iznos pojedinačne podrške:

od 100 €   do 5.000 €

Udio u troškovima:

do

100%

Ukupan budžet:

20.000 €

Nadležna institucija:

Ministarstvo ekonomskog razvoja

Sadržaj:
Osnovne informacije
Ko može da se prijavi?
Kako se mogu iskoristiti sredstva?
Kako da se prijavim?
Kontaktirajte nas

Cilj programa je stimulisanje pravnih ili fizičkih lica iz Crne Gore koja su u 2022. godini zaštitili svoj pronalazak patentom u zemlji ili inostranstvu ili su pokrenula proces međunarodne/evropske zaštite pronalaska kod WIPO/EPO.

Programska linija za stimulisanje zaštite i razvoja pronalaska sadrži dva segmenta:

 • Podrška autorima pronalazaka koji su pronalazak zaštitili patentom u zemlji ili inostranstvu; 
 • Podrška autorima pronalazaka za međunarodnu/evropsku zaštitu pronalaska kod WIPO/EPO.

Poziv je otvoren tokom cijele godine, odnosno do utroška sredstava za ove namjene. Komisija za ocjenu prijava će se sastajati najmanje dva puta godišnje radi razmatranja i ocjene prijava (okvirno jun i novembar)

Ko može da se prijavi?

Za Podršku autorima pronalazaka koji su pronalazak zaštitili patentom u zemlji ili inostranstvu se mogu prijaviti pravna ili fizička lica iz Crne Gore koja su tokom 2022. godine zaštitili svoj pronalazak patentom u zemlji ili inostranstvu.

Za Podršku autorima pronalazaka za međunarodnu/evropsku zaštitu pronalaska kod WIPO/EPO se mogu prijaviti pravna i fizička lica iz Crne Gore koja su, nakon podnošenja prijave Ministarstvu ekonomskog razvoja, za isti pronalazak 2022. godini podnijela zahtjev ili namjeravaju da podnesu zahtjev Međunarodnom patentnom birou WIPO (Svjetska organizacija za intelektualnu svojinu) ili Evropskom patentnom zavodu (EPO).

Kako se mogu iskoristiti sredstva?

U okviru Podrške autorima pronalazaka koji su pronalazak zaštitili patentom u zemlji ili inostranstvu opravdani troškovi su:

 • Troškovi nacionalne zaštite pronalaska patentom do 100 €;
 • Troškovi razvoja pronalaska do 3.000 €, od čega za aktivnosti promocije na međunarodnim sajmovima, konferencijama i sličnim događajima u Evropi (putni troškovi, troškovi smještaja i troškovi promotivnog materijala) do 1.500 €.

U okviru Podrške autorima pronalazaka za međunarodnu/evropsku zaštitu pronalaska kod WIPO/EPO opravdani troškovi su:

Kako da se prijavim?

Isključivo online prijava putem: inovacije.gov.me


Prijavni formular za prijavu za Podršku autorima pronalazaka koji su pronalazak zaštitili patentom u zemlji ili inostranstvu sadrži:

 1. 1. Podatke o Podnosiocu prijave - autoru pronalaska (nosiocu prava);
 2. 2. Podatke o zaštićenom pronalasku (naziv, kratak opis pronalaska, samoprocjena tehnološke spremnosti, primjena/tržišni potencijal);
 3. 3. Planirane aktivnosti na razvoju i komercijalizaciji uz obrazloženje sredstava.


Prijavni formular za prijavu za Podršku autorima pronalazaka za međunarodnu/evropsku zaštitu pronalaska kod WIPO/EPO sadrži:

1. Podatke o Podnosiocu prijave - autoru pronalaska;

2. Podatke o pronalasku (naziv, kratak opis pronalaska, samoprocjena tehnološke spremnosti, primjena/tržišni potencijal).


Konkursna dokumentacija koju je potrebno priložiti:

 • Prijavni formular
 • Dokaz o autorstvu patenta (npr. kopija Isprave o patentu
 • Dokaz o crnogorskom državljanstvu (kopija lične karte ili pasoša za fizičko lice), odnosno Izvod iz CRPS (za pravno lice)
 • Dokaz o visini troškova postupka za zaštitu pronalaska (kopija uplatnica)
 • Dokaz ukoliko je patent već komercijalizovan/analizu tržišta
 • Dokaz o obezbijeđenom sufinansiranju (ukoliko postoji)
 • Dodatna dokumentacija koju autor pronalaska (nosilac prava) procjeni da je od koristi prilikom procjene prijave (fotografija prototipa patenta/inovativnog rješenja, kratka biografija pronalazača, linkovi prezentacija koje se odnose na patent/tehnologiju, promotivni materijali, katalozi, dokaz o podnešenom zahtjevu za suštinsko ispitivanje patenta i slično)
 • Kopija Uvjerenja o pravu prvenstva (za međunarodnu/evropsku zaštitu pronalaska kod WIPO/EPO)
 • Obrazac izjave za pomoći male vrijednosti (u slučaju da se radi o subjektima koji obavljaju privrednu/ekonomsku djelatnost)
 • Etička izjava
Prijavi se
Portal za podršku malim i srednjim preduzećimaProgramska linija za stimulisanje zaštite i razvoja pronalaska

Isključivo online prijava putem: inovacije.gov.me


Prijavni formular za prijavu za Podršku autorima pronalazaka koji su pronalazak zaštitili patentom u zemlji ili inostranstvu sadrži:

 1. 1. Podatke o Podnosiocu prijave - autoru pronalaska (nosiocu prava);
 2. 2. Podatke o zaštićenom pronalasku (naziv, kratak opis pronalaska, samoprocjena tehnološke spremnosti, primjena/tržišni potencijal);
 3. 3. Planirane aktivnosti na razvoju i komercijalizaciji uz obrazloženje sredstava.


Prijavni formular za prijavu za Podršku autorima pronalazaka za međunarodnu/evropsku zaštitu pronalaska kod WIPO/EPO sadrži:

1. Podatke o Podnosiocu prijave - autoru pronalaska;

2. Podatke o pronalasku (naziv, kratak opis pronalaska, samoprocjena tehnološke spremnosti, primjena/tržišni potencijal).


Konkursna dokumentacija koju je potrebno priložiti:

 • Prijavni formular
 • Dokaz o autorstvu patenta (npr. kopija Isprave o patentu
 • Dokaz o crnogorskom državljanstvu (kopija lične karte ili pasoša za fizičko lice), odnosno Izvod iz CRPS (za pravno lice)
 • Dokaz o visini troškova postupka za zaštitu pronalaska (kopija uplatnica)
 • Dokaz ukoliko je patent već komercijalizovan/analizu tržišta
 • Dokaz o obezbijeđenom sufinansiranju (ukoliko postoji)
 • Dodatna dokumentacija koju autor pronalaska (nosilac prava) procjeni da je od koristi prilikom procjene prijave (fotografija prototipa patenta/inovativnog rješenja, kratka biografija pronalazača, linkovi prezentacija koje se odnose na patent/tehnologiju, promotivni materijali, katalozi, dokaz o podnešenom zahtjevu za suštinsko ispitivanje patenta i slično)
 • Kopija Uvjerenja o pravu prvenstva (za međunarodnu/evropsku zaštitu pronalaska kod WIPO/EPO)
 • Obrazac izjave za pomoći male vrijednosti (u slučaju da se radi o subjektima koji obavljaju privrednu/ekonomsku djelatnost)
 • Etička izjava

Kontaktirajte nas

Za više informacija o konkursu, pošaljite upit:

Slični programi

Inovativne djelatnosti

Konkurs Inovativna Evropa 2023

Otvoren do: 15.12.2023 / 12:00 h
Preduzetništvo

Podrška razvoju zanatstva u Opštini Bijelo Polje

Otvoren do: 15.12.2023 / 12:00 h