Portal za podršku malim i srednjim preduzećima

Programska linija za podršku internacionalizaciji - Komponenta III - Izrada promotivnog materijala

Zatvoren
Tip podrške:  Refundacija,  Sufinansiranje

Iznos pojedinačne podrške:

do 500 €

Udio u troškovima:

do

50%

Ukupan budžet:

100.000 €

Nadležna institucija:

Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma

Sadržaj:
Osnovne informacije
Ko može da se prijavi?
Kako se mogu iskoristiti sredstva?
Kako da se prijavim?
Obrasci za prijavu
Često postavljana pitanja
Kontaktirajte nas
Ostala dokumentacija

Kroz Programsku liniju za podršku internacionalizaciji Komponenta 3, podrška je namijenjena za sufinansiranje troškova izrade promotivnog materijala.

Ukoliko u osnivačkoj strukturi preduzeća u vlasništvu od minimum 50%, učestvuju osobe ženskog pola i/ili osobe koje imaju do 35 godina starosti, kao i za subjekte koji su registrovani i obavljaju djelatnost u jedinicama lokalne samouprave sa indeksom razvijenosti do 100%, intenzitet maksimalne podrške iznosi do 700.00 € za aktivnost „Izrada promotivnog materijala“.

Ko može da se prijavi?

Pravo učešća u Programu, odnosno programskim linijama imaju mikro, mala, srednja preduzeća i preduzetnici koja zadovoljavaju sledeće uslove:

 • posluju 100% u privatnom vlasništvu, isključujući off shore kompanije;
 • Imaju sjedište na teritoriji Crne Gore;
 • Registrovani su u Centralnom registru privrednih subjekata;
 • Imaju šifru osnovne djelatnosti pod kojom je privredni subjekat prijavljen u CRPS na dan 31. decembar 2021. godine.
 • Da se šifra osnovne djelatnosti pod kojom je privredni subjekat prijavljen u CRPS nalazi na listi Anex 1 - Spisak dozvoljenih šifri djelatnosti u okviru podržanih sektora Programa za unapređenje konkurentnosti privrede za 2022. godinu;
 • Imaju predate zvanične finansijske izvještaje za 2021. godinu u zakonski predviđenom roku ili im je Rješenjem Uprave prihoda i carina odobren produžetak roka za predaju finansijskih izvještaja .
 • Redovno izvršavaju obaveze plaćanja poreza i doprinosa na lična primanja, poreza na dobit pravnih lica i poreza na dodatu vrijednost, odnosno redovno izmiruju reprogramirane poreske obaveze;
 • Za iste aktivnosti nijesu koristili sredstva finansijske pomoći iz državnog i/ili lokalnog budžeta ili međunarodnih institucija/programa i drugih donatora u poslednje 3 godine;
 • Nijesu u obavezi povraćaja nezakonito primljene državne pomoći;
 • Nijesu u postupku stečaja ili likvidacije;
 • Čiji osnivač i / ili odgovorno lice se ne nalazi u kaznenoj evidenciji za prekršaje iz oblasti privrednog kriminala;
 • Nisu u finansijskim poteškoćama (u smislu Uredbe o opštem zajedničkom izuzeću) u skladu sa pravilima o dodjeli državne pomoći.
 • U slučaju da privredno društvo i osnivač društva imaju učešće veće od 20% u vlasničkoj strukturi drugog privrednog subjekta (povezana lica) , ne mogu aplicirati sa oba privredna društva.

Kako se mogu iskoristiti sredstva?

Iznos bespovratnih sredstava koji može biti dodjeljen preduzeću za realizaciju ove aktivnosti je do 50% iznosa opravdanih troškova bez PDV-a odnosno u maksimalnom iznosu do 500.00 €.

Prihvatljivi troškovi su troškovi dizajna, fotografije, prevoda, ilustracije, štampe, produkcije video materijala i sl.

Preduzeću se nudi mogućnost da po osnovu Javnog poziva aplicira za sve komponente u okviru ove Programske linije s tim da apliciranje za komponentu 3.- izrada promotivnog materijala, mora biti povezano sa jednom od druge dvije komponente koje se podržavaju.

Kako da se prijavim?

Podnošenje prijava i prateće dokumentacije vršiće se preko online aplikacije.

 • Prijavni formular
 • Izjava preduzetnika/privrednog društva o prihvatanju uslova Programa
 • Izjava o povezanim licima
 • Obrazac kojim se potvrđuje da preduzeće nije u finansijskim poteškoćama u smislu Uredbe o opštem zajedničkom izuzeću
 • Detaljan opis planiranog promotivnog materijala, na koje strane jezike će materijal biti preveden i zašto, koja su ciljna tržišta, tiraž (na memorandum preduzeća);
 • Profaktura za izradu dizajna/prevod/štampu/izradu kataloga, audio-vizuelnih materijala, banera za oglašavanje, fotografija i repodukcije za potrebe online kataloga, kao i kreiranje promotivnog PR materijala i tekstova.
Prijavi se
Portal za podršku malim i srednjim preduzećimaProgramska linija za podršku internacionalizaciji - Komponenta III - Izrada promotivnog materijala

Podnošenje prijava i prateće dokumentacije vršiće se preko online aplikacije.

 • Prijavni formular
 • Izjava preduzetnika/privrednog društva o prihvatanju uslova Programa
 • Izjava o povezanim licima
 • Obrazac kojim se potvrđuje da preduzeće nije u finansijskim poteškoćama u smislu Uredbe o opštem zajedničkom izuzeću
 • Detaljan opis planiranog promotivnog materijala, na koje strane jezike će materijal biti preveden i zašto, koja su ciljna tržišta, tiraž (na memorandum preduzeća);
 • Profaktura za izradu dizajna/prevod/štampu/izradu kataloga, audio-vizuelnih materijala, banera za oglašavanje, fotografija i repodukcije za potrebe online kataloga, kao i kreiranje promotivnog PR materijala i tekstova.

Često postavljana pitanja

Kontaktirajte nas

Za više informacija o konkursu, pošaljite upit:

Ostala dokumentacija

Korisničko uputstvo za elektronsko podnošenje zahtjeva

Slični programi

Više oblasti

Vaučeri za zaštitu i razvoj pronalaska

Otvoren do: 31.12.2024 / 12:00 h
Inovativne djelatnosti

Podsticanje inovacione kulture

Otvoren do: 01.07.2024 / 15:00 h