Portal za podršku malim i srednjim preduzećima

Programska linija – vaučeri za žene i mlade u biznisu

Ubrzo se zatvara:  31. 05. 2024. / 15.00 h
Tip podrške:  Sufinansiranje

Iznos pojedinačne podrške:

od 1.000 €   do 8.000 €

Udio u troškovima:

do

70%

Ukupan budžet:

200.000 €

Nadležna institucija:

Ministarstvo ekonomskog razvoja

Sadržaj:
Osnovne informacije
Ko može da se prijavi?
Kako se mogu iskoristiti sredstva?
Kako da se prijavim?
Kontaktirajte nas
Ostala dokumentacija

Predmet Programske linije je pružanje nefinansijske i finansijske podrške za unapređenje kvaliteta poslovanja postojećih privrednih subjekata koji posluju do 3 godine do dana apliciranja na Javni poziv.

Nefinansijska podrška obuhvata:

Obezbijeđen mentoring u trajanju od 25 sati besplatnog mentorskog rada sa vlasnikom/odgovornim licem u preduzeću u cilju dijagnostifikovanja trenutne situacije u preduzeću i predlaganja mjera i aktivnosti za unapređenje poslovanja. Proces sprovođenja mentoring usluge biće definisan Ugovornim odnosom između korisnika sredstava i Ministarstva, sa jasno naznačenim rokovovima početka i završetka mentoring aktivnosti u okviru finansijsko-nefinasijske podrške.

Mentoring se sprovodi u direktnom radu sa osnivačem i/ili odgovornim licem u preduzeću. Preduzeću je na raspolaganju 25 sati besplatnog mentorskog rada i to u prostorijama korisnika (ne manje od 70% od ukupnog broja predviđenih sati). Osnivač i/ili odgovorno lice preduzeća i mentor zajedno proučavaju aktuelno poslovanje, analiziraju trenutnu situaciju, dijagnostifikuju razloge trenutnih problema ili smetnji za dalji razvoj, sagledavaju potencijale za rast, te na osnovu konstatovanog stanja mentor i korisnik mentoring usluge pripremaju plan razvoja. Korisnici će imati priliku za dodatnu podršku kroz mogućnost organizovanja On the job training - treninga na licu mjesta od strane sertifikovanih mentora – trenera regionalnih razvojnih agencija sa višegodišnjim iskustvom u mentoringu.

Finansijska podrška:

Finansijska podrška obuhvata dodjelu bespovratnih sredstava za pokriće dijela troškova za nabavku osnovnih sredstava – opreme, koja su direktno uključena u proces proizvodnje i pružanja usluge:

 • nova proizvodna oprema i/ili mašina, koja je direktno u funkciji povećanja i unapređenja proizvodnih/uslužnih resursa;
 • novi djelovi, specijalizovani alati za mašine;

Mikro, mala, srednja preduzeća i preduzetnici mogu podnijeti jedan zahtjev za dodjelu finansijske pomoći i to za maksimalno 10 stavki u okviru jedinstvenog ulaganja od prihvatljivih aktivnosti programske linije.

Programska linija podrazumijeva da Ministarstvo ekonomskog razvoja odobrava isplatu dijela troškova u visini od 70% iznosa ugovorene subvencije bez PDV-a, u minimalnom iznosu od 1.000,00 €, a u maksimalnom iznosu do 8.000,00 € bez PDV-a. Aplikant - privredno društvo/preduzetnik je dužan da nakon dodijeljene subvencije pružaocu usluge isplati cjelokupnu vrijednost profakture/fakture, sa pripadajućim PDV-om.

Pravo za učešće u programskoj liniji imaju mikro, mala, srednja preduzeća i preduzetnici kod kojih u osnivačkoj strukturi preduzeća u vlasništvu od minimum 100%, učestvuju osobe ženskog pola i/ili osobe koje imaju do 35 godina starosti. Intenzitet maksimalne podrške iznosi od 70% opravdanih troškova bez PDV-a, odnosno u maksimalnom iznosu do 8.000,00 € bez PDV.

Za privredne subjekte koji su registrovani i obavljaju djelatnost u jedinicama lokalnih samouprava (JLS) sa indeksom razvijenosti do 100% intenzitet bespovratne podrške će se uvećati za dodatnih 10% iznosa opravdanih troškova, dok se maksimalno dozvoljeni iznosi neće mijenjati.

Ko može da se prijavi?

Pravo učešća u Programu, odnosno programskim linijama imaju mikro, mala, srednja preduzeća i preduzetnici registrovani u skladu sa Zakonom o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", broj 65/20), Uredbom o bližim kriterijumima, uslovima i načinu dodjele državne pomoći („Službeni list Crne Gore“, broj 27/2010, 34/2011 i 16/14) i Zakonom o računovodstvu („Sl. list Crne Gore“, broj 145/21) i koja zadovoljavaju sljedeće uslove:

 • Posluju 100% u privatnom vlasništvu, isključujući off shore kompanije;
 • Registrovani su u Centralnom registru privrednih subjekata Crne Gore;
 • Imaju šifru osnovne djelatnosti pod kojom je privredni subjekat prijavljen u CRPS na dan 31. decembar 2023. godine;
 • Imaju predate zvanične finansijske izvještaje za 2023. godinu u zakonski predviđenom roku (31.03.2023. godine) ili drugom zakonskom roku definisanom od strane Poreske uprave;
 • Za aplikante koji nisu u obavezi da sastavljaju finansijske izvještaje, potrebno je da je preduzetnik, koji plaća poreze i doprinose po stvarnom dohotku ili u paušalonom iznosu, podnio GPPFL obrazac za 2023.godinu odnosno ZPO obrazac za 2024.godinu;
 • Imaju pozitivno finansijsko poslovanje u 2023.godini (osim za Programsku liniju – Vaučeri za žene i mlade);
 • Redovno izvršavaju obaveze plaćanja poreza i doprinosa na lična primanja, poreza na dobit pravnih lica i poreza na dodatu vrijednost, odnosno redovno izmiruju reprogramirane poreske obaveze, shodno Zakonu o reprogramu poreskih potraživanja (“Sl. list CG”, broj 83/16), Uredbi o uslovima za odlaganje naplate poreskih i neporeskih potraživanja (“Sl. list CG”, broj 57/18) i Uredbi o uslovima za odlaganje naplate dospjelih poreskih i neporeskih potraživanja (“Sl. list CG”, broj 27/2020, 50/2020, 015/2021) ;
 • Za iste opravdane troškove nijesu koristili sredstva finansijske pomoći iz državnog i/ili lokalnog budžeta ili međunarodnih institucija/programa i drugih donatora u poslednje 3 godine;
 • Nijesu u obavezi povraćaja nezakonito primljene državne pomoći;
 • Nijesu u postupku stečaja ili likvidacije;
 • Čije odgovorno lice ne nalazi u kaznenoj evidenciji Ministarstva pravde;
 • U slučaju da privredno društvo i osnivač društva imaju učešće veće od 20% u vlasničkoj strukturi drugog privrednog subjekta (povezana lica) , ne mogu aplicirati sa oba privredna društva na istu programsku liniju.

Kako se mogu iskoristiti sredstva?

Opravdani troškovi su troškovi nabavke osnovnih sredstava, tj ulaganja u osnovna sredstava – novu opremu direktno povezanu sa proizvodnjom odnosno pružanjem usluga, a koji su u direktnoj vezi sa osnovnom šifrom djelatnosti (mašine, specijalizovani uređaji i alati, novi djelovi).

Kako da se prijavim?

Podnošenje prijava i prateće dokumentacije vršiće se preko online aplikacije.

 • Prijavni formular (popunjava se elektronski)
 • Izjava preduzetnika/privrednog društva o prihvatanju uslova Programa
 • Izjava o povezanim licima (popunjava se elektronski)
 • Ponuda/profaktura/faktura dobavljaca ili pružaoca usluge za realizaciju aktivnosti odnosno nabavku opreme/usluga sa detaljnim opisom i troškovima.
Prijavi se
Portal za podršku malim i srednjim preduzećimaProgramska linija – vaučeri za žene i mlade u biznisu

Podnošenje prijava i prateće dokumentacije vršiće se preko online aplikacije.

 • Prijavni formular (popunjava se elektronski)
 • Izjava preduzetnika/privrednog društva o prihvatanju uslova Programa
 • Izjava o povezanim licima (popunjava se elektronski)
 • Ponuda/profaktura/faktura dobavljaca ili pružaoca usluge za realizaciju aktivnosti odnosno nabavku opreme/usluga sa detaljnim opisom i troškovima.

Kontaktirajte nas

Za više informacija o konkursu, pošaljite upit:

Ostala dokumentacija

Program za unapredjenje konkurentnosti privrede za 2024

Slični programi

Više oblasti

Programska linija za podršku digitalizaciji - Komponenta III: Podrška…

Otvoren do: 31.05.2024 / 15:00 h
Više oblasti

Programska linija za podršku digitalizaciji - Komponenta II - Realizacija…

Otvoren do: 31.05.2024 / 15:00 h