Portal za podršku malim i srednjim preduzećima

Program za razvoj i promociju zanatstva - Komponenta II - promocija zanata

Zatvoren
Tip podrške:  Refundacija,  Sufinansiranje

Iznos pojedinačne podrške:

do 6.000 €

Udio u troškovima:

do

50%

Ukupan budžet:

175.000 €

Nadležna institucija:

Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma

Sadržaj:
Osnovne informacije
Ko može da se prijavi?
Kako se mogu iskoristiti sredstva?
Kako da se prijavim?
Obrasci za prijavu
Kontaktirajte nas

U okviru ove komponente programa se dodjeljuje finansijska podrška za organizaciju i učestvovanje na domaćim i međunarodnim sajmovima i manifestacijama, kao i dizajn i izradu promotivnog materijala.

Za zanatlije koje posluju u jedinicama lokalnih samouprava (JLS) sa indeksom razvijenosti do 100% primijeniće se podrška koja uvažava regionalni aspekt i razvrstavanje JLS prema indeksu razvijenosti na način što će se uvećati procenat bespovratnih sredstava za dodatnih 10% za zanatlije koje posluju u sljedećim opštinama: Petnjica, Andrijevica, Gusinje, Plav, Rožaje, Tuzi, Berane, Bijelo Polje, Šavnik, Mojkovac, Kolašin, Pljevlja, Plužine, Ulcinj, Bar, Žabljak, Cetinje, Nikšić, Danilovgrad, dok se maksimalno dozvoljeni iznosi neće mijenjati.Ukoliko u osnivačkoj strukturi preduzeća u vlasništvu od minimum 50%, učestvuju osobe ženskog pola ili je u pitanju preduzetnica kao i ukoliko je zanatlija osoba koja ima do 35 godina starosti, intenzitet podrške se uvećava za dodatnih 5% dok se maksimalno dozvoljeni iznosi neće mijenjati.

Ko može da se prijavi?

Pravo učešća u Programu imaju zanatlije koji su upisani u Registar zanatlija kod JU Zanatska komora ili su prijavljeni organu lokalne uprave nadležnom za poslove privrede, čija je pretežna djelatnost obavljanje jednostavnog ili složenog zanata, u skladu sa Odlukom o utvrđivanju zanata, djelatnosti sličnih zanatu i liste jednostavnih i složenih zanata ("Sl. list Crne Gore", br. 63/10) i koji su registrovani u Centralnom registru privrednih subjekata u skladu sa Zakonom o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 065/20, 146/21), Uredbom o bližim kriterijumima, uslovima i načinu dodjele državne pomoći („Službeni list Crne Gore“, br. 16/14.) i Zakonom o računovodstvu („Sl. list RCG“, br. 52/16, 145/21) i koja:

 • Posluju 100% u privatnom vlasništvu i imaju sjedište na teritoriji Crne Gore;
 • Imaju predate zvanične finansijske izvještaje za 2022. godinu, u zakonski predviđenom roku ili im je Rješenjem Uprave prihoda i carina odobren produžetak roka za predaju finansijskih izvještaja;
 • Za zanatlije koje nisu u obavezi da sastavljaju finansijske izvještaje, potrebno je da je preduzetnik, koji plaća poreze i doprinose po stvarnom dohotku ili u paušalnom iznosu, podnio GPPFL obrazac za 2022. godinu, odnosno ZPO obrazac za 2023. godinu;
 • Redovno izvršavaju obaveze plaćanja poreza i doprinosa na lična primanja, poreza na dobit pravnih lica i poreza na dodatu vrijednost, odnosno redovno izmiruju reprogramirane poreske obaveze, shodno Zakonu o reprogramu poreskih potraživanja (“Sl. list CG”, broj 83/16), Uredbi o uslovima za odlaganje naplate poreskih i neporeskih potraživanja (“Sl. list CG”, broj 57/18) i Uredbi o uslovima za odlaganje naplate dospjelih poreskih i neporeskih potraživanja (“Sl. list CG”, broj 27/2020, 50/2020, 015/2021) ;
 • Za iste aktivnosti nisu koristili sredstva finansijske pomoći iz državnog i/ili lokalnog budžeta ili međunarodnih institucija/programa i drugih donatora u posljednje 3 godine;
 • Nijesu u obavezi povraćaja nezakonito primljene državne pomoći;
 • Nijesu u postupku stečaja ili likvidacije;
 • Čiji osnivač i/ili odgovorno lice u pravnom licu se ne nalazi u kaznenoj evidenciji za prekršaje iz oblasti privrednog kriminala;
 • Nisu u finansijskim poteškoćama (u smislu Uredbe o opšem zajedničkom izuzeću) u skladu sa pravilima o dodjeli državne pomoći).
 • U slučaju da privredno društvo i osnivač društva imaju učešće veće od 20% u vlasničkoj strukturi drugog privrednog subjekta (povezana lica) , ne mogu podnijeti zahtjev za oba privredna društva.

Programom nijesu obuhvaćene sljedeće djelatnosti: primarna poljoprivredna proizvodnja; proizvodnja čelika, sintetičkih vlakana i vađenje uglja; brodogradnja; proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda; proizvodnja i prodaja vojne opreme ili usluga; trgovina; građevinarstvo (u dijelu izgradnje gotovih stambeno-poslovnih jedinica); ugostiteljski objekti koji isključivo pružaju usluge točenja pića; djelatnosti izdavanja novina i drugih povremenih izdanja, djelatnosti proizvodnje i emitovanja radijskog i televizijskog programa, djelatnosti novinskih agencija, kao i uslužnih djelatnosti agencija za marketing i odnosa s javnošću; saobraćaj; prodajni auto saloni; proizvodnja i promet bilo kojih proizvoda ili aktivnosti koje se smatraju nezakonite ili štetne po okolinu i opasne za ljudsko zdravlje; igre na sreću; proizvodnja duvanskih proizvoda; alkoholna pića (izuzev proizvodnje vina i voćnih rakija); nemoralne i nelegalne aktivnosti.

Kako se mogu iskoristiti sredstva?

Za organizaciju individualnog štanda/organizacija zajedničkog štanda opravdani troškovi su:

 • Troškovi zakupa prostora, dizajn i izrada štanda, uključujući troškove pratećih usluga
 • Troškovi puta, smještaja vezani za učešće zanatlija (do 2 lica) na planiranom sajmu

Za izradu promotivnih materijala (brošure, katalozi, izrada promotivnog video i DVD materijala/ prezentacije) opravdani troškovi su troškovi dizajna, fotografije, prevoda, ilustracije, troškovi štampe, troškovi video i DVD produkcije/ prezentacije

Kako da se prijavim?

Podnošenje prijava i prateće dokumentacije vršiće se preko online aplikacije.

 • Prijavni formular (popunjava se elektronski)
 • Izjava preduzetnika/privrednog društva o prihvatanju uslova Programa
 • Izjava o povezanim licima (popunjava se elektronski)
 • Izjava o zajedničkom nastupu na sajmu
 • Obrazac kojim se potvrđuje da zanatlija nije u finansijskim poteškoćama
 • Ponudu/profakturu/fakturu pružaoca usluga za realizaciju aktivnosti odnosno nabavku opreme/usluga sa detaljnim opisom i troškovima (potpisana i ovjerena)
Prijavi se
Portal za podršku malim i srednjim preduzećimaProgram za razvoj i promociju zanatstva - Komponenta II - promocija zanata

Podnošenje prijava i prateće dokumentacije vršiće se preko online aplikacije.

 • Prijavni formular (popunjava se elektronski)
 • Izjava preduzetnika/privrednog društva o prihvatanju uslova Programa
 • Izjava o povezanim licima (popunjava se elektronski)
 • Izjava o zajedničkom nastupu na sajmu
 • Obrazac kojim se potvrđuje da zanatlija nije u finansijskim poteškoćama
 • Ponudu/profakturu/fakturu pružaoca usluga za realizaciju aktivnosti odnosno nabavku opreme/usluga sa detaljnim opisom i troškovima (potpisana i ovjerena)

Kontaktirajte nas

Za više informacija o konkursu, pošaljite upit:

Slični programi

Više oblasti

Vaučeri za zaštitu i razvoj pronalaska

Otvoren do: 31.12.2024 / 12:00 h
Inovativne djelatnosti

Podsticanje inovacione kulture

Otvoren do: 01.07.2024 / 15:00 h