Portal za podršku malim i srednjim preduzećima

Program za podršku razvoja zanatstva kroz finansijsku podršku u Opštini Bijelo Polje

Zatvoren
Tip podrške:  Subvencija

Iznos pojedinačne podrške:

do 2.000 €

Udio u troškovima:

do

80%

Ukupan budžet:

20.000 €

Nadležna institucija:

Opština Bijelo Polje

Sadržaj:
Osnovne informacije
Ko može da se prijavi?
Kako se mogu iskoristiti sredstva?
Kako da se prijavim?
Obrasci za prijavu
Kontaktirajte nas
Ostala dokumentacija

Glavni cilj je podrška zanatlijama, pomoć malim zanatima u Opštini Bijelo Polje kroz finansijsku podršku za unaprjeđenje poslovanja, nabavkom sredstava i alata neophodnih za rad

Ko može da se prijavi?

Pravo da se prijave na Javni poziv imaju zanatlije, koji posluju najmanje godinu dana, a koje su registrovane u skladu sa Zakonom o privrednim društvima ("SI.list RCG", br. 06/02, 36/11), odnosno preduzetnici i privredna drutva u skladu sa Zakonom o zanastvu, kojima je pretežna djelatnost obavljanje jednostavnog ili složenog zanata, odnosno registrovane zanatlije koje imaju Prijavu za obavljanje zanatske djelatnosti podnijetu Sekretarijatu za preduzetništvo Opštine Bijelo Polje.

Kako se mogu iskoristiti sredstva?

  • Nabavka opreme
  • Nabavka opreme i alata namijenjenih isključivo za obavljanje zanatske djelatnosti;
  • Nabavka repromaterijala za izradu proizvoda (maximum 20 % u odnosu na odobrena sredstva)

Kako da se prijavim?

Popunjeni prijavni formular i prateća dokumentacija predaju se tri primjerka u zatvorenoj koverti u Gradjanskom birou Opštine Bijelo Polje ili preporučeno poštom na adresu: Sekretarijat za preduzetnistvo Hala sportova Nikoljac, Nedeljka Merdovića bb, 84000 Bijelo Polje. Na koverti se mora ispisati puni naziv i adresa podnosioca prijave, naziv programa u okviru kojeg se aplicira, a u slucaju dostave poštom mora se nalaziti i vidljiv datum i vrijeme predaje pošiljke u poslovnici pošte.

Obrasci za prijavu

Portal za podršku malim i srednjim preduzećimaProgram za podršku razvoja zanatstva kroz finansijsku podršku u Opštini Bijelo Polje

Popunjeni prijavni formular i prateća dokumentacija predaju se tri primjerka u zatvorenoj koverti u Gradjanskom birou Opštine Bijelo Polje ili preporučeno poštom na adresu: Sekretarijat za preduzetnistvo Hala sportova Nikoljac, Nedeljka Merdovića bb, 84000 Bijelo Polje. Na koverti se mora ispisati puni naziv i adresa podnosioca prijave, naziv programa u okviru kojeg se aplicira, a u slucaju dostave poštom mora se nalaziti i vidljiv datum i vrijeme predaje pošiljke u poslovnici pošte.

Kontaktirajte nas

Za više informacija o konkursu, pošaljite upit:

Ostala dokumentacija

Javni poziv Opstina Bijelo Polje

Slični programi

Više oblasti

Vaučeri za zaštitu i razvoj pronalaska

Otvoren do: 31.12.2024 / 12:00 h
Više oblasti

Kolaborativni grantovi za inovacije

Otvoren do: 02.09.2024 / 15:00 h