Portal za podršku malim i srednjim preduzećima

Program podsticajnih mjera za razvoj poljoprivrede na teritoriji Opštine u okviru Glavnog grada - Golubovci za 2022. godinu

Zatvoren
Tip podrške:  Refundacija

Iznos pojedinačne podrške:

od 25 €   do 20.000 €

Udio u troškovima:

do

50%

Ukupan budžet:

92.500 €

Nadležna institucija:

Opština Zeta

Sadržaj:
Osnovne informacije
Ko može da se prijavi?
Kako se mogu iskoristiti sredstva?
Kako da se prijavim?
Kontaktirajte nas

Program podrške za razvoj poljoprivrede na teritoriji Opštine u okviru Glavnog grada - Golubovci za 2022. godinu odnosi se na sljedeće mjere: 

  • Podrška povrtarskoj proizvodnji
  • Podrška proizvodnji cvijeća
  • Podrška proizvodnji hrane
  • Podrška žetvi žitarica
  • Priprema dokumentacije za projekte
  • Edukacija i promocija iz oblasti ruralnog razvoja
  • Rekorderi u poljoprivredi
  • Upravljanje rizicima u poljoprivredi
  • Podrška za povlačenje sa tržišta i skladištenje poljoprivrednih proizvoda
  • Podrška upravljanju otpadom u poljoprivredi

Ko može da se prijavi?

Registrovani poljoprivredni proizvođači sa područja Opštine Zeta

Kako se mogu iskoristiti sredstva?

Više informacija u javnom pozivu.

Kako da se prijavim?

Slanjem zahtjeva na arhivu Opštine Zeta sa kopijom lične karte, kopijom bankovne kartice i drugih pratećih dokumenata shodno mjeri podrške.

Portal za podršku malim i srednjim preduzećimaProgram podsticajnih mjera za razvoj poljoprivrede na teritoriji Opštine u okviru Glavnog grada - Golubovci za 2022. godinu

Slanjem zahtjeva na arhivu Opštine Zeta sa kopijom lične karte, kopijom bankovne kartice i drugih pratećih dokumenata shodno mjeri podrške.

Kontaktirajte nas

Za više informacija o konkursu, pošaljite upit:

Slični programi

Inovativne djelatnosti

Programska linija za podršku učešću u EU okvirnom programu „Horizont Evropa“