Portal za podršku malim i srednjim preduzećima

Program podrške razvoju preduzetništva u Opštini Bar 2023-2026

Zatvoren
Tip podrške:  Subvencija

Iznos pojedinačne podrške:

od 500 €   do 20.000 €

Udio u troškovima:

do

40%

Ukupan budžet:

270.000 €

Nadležna institucija:

Opština Bar - Sekretarijat za lokalni ekonomski razvoj

Sadržaj:
Osnovne informacije
Ko može da se prijavi?
Kako se mogu iskoristiti sredstva?
Kako da se prijavim?
Obrasci za prijavu
Kontaktirajte nas
Ostala dokumentacija

Cilj programa je podsticanje dinamičnog, održivog i inkluzivnog lokalnog ekonomskog razvoja kroz sistemsko unapredjenje uslova za bavljenje preduzetništvom zasnovanih na promociji i afirmaciji preduzetništva, razvoju preduzetničkih sposobnosti i kapaciteta i direktnu podršku realizaciji preduzetničkih ideja. Namijenjen je nezaposlenim licima, preduzetnicima i privrednim društvima koji su registrovani u CRPS sa sjedištem na teritoriji opštine Bar, a pripadaju kategoriji mikro preduzeća.

Ko može da se prijavi?

Pravo da se prijave imaju sva nezaposlena lica, preduzetnici i privredna društva koji su registrovani u CRPS sa sjedištem na teritoriji Opštine Bar, a pripadaju kategoriji mikro preduzeća.

Kako se mogu iskoristiti sredstva?

U okviru mjere 3 - Direktna finansijska podrška za preduzetnike se realizuje u okviru dvije programske linije: Programska linija I - za projekte manje vrijednosti. Pod opravdanim troškovima se smatraju troškovi ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu i operativni troškovi koji uključuju troškove osoblja i administrativne troškove. Programska linija II - za projekte veće vrijednosti - investicione projekte. Pod opravdanim troškovima se smatraju troškovi nabavke i ugradnje nove i specijalizovane opreme i alata.

Kako da se prijavim?

Način podnošenja prijave je opisan u priloženom Javnom pozivu kao i spisak potrebnih dokumenata u zavisnosti kojoj kategoriji pripada podnosilac prijave (fizičko lice ili registrovani privredni subjekt).

Portal za podršku malim i srednjim preduzećimaProgram podrške razvoju preduzetništva u Opštini Bar 2023-2026

Način podnošenja prijave je opisan u priloženom Javnom pozivu kao i spisak potrebnih dokumenata u zavisnosti kojoj kategoriji pripada podnosilac prijave (fizičko lice ili registrovani privredni subjekt).

Kontaktirajte nas

Za više informacija o konkursu, pošaljite upit:

Ostala dokumentacija

Javni poziv preduzetnistvo Opstina Bar

Slični programi

Više oblasti

Vaučeri za zaštitu i razvoj pronalaska

Otvoren do: 31.12.2024 / 12:00 h
Inovativne djelatnosti

Podsticanje inovacione kulture

Otvoren do: 01.07.2024 / 15:00 h