Portal za podršku malim i srednjim preduzećima

Prelazak na održiviji i otporniji ekosistem – osnaživanje malih i srednjih preduzeća u turizmu

Zatvoren
Tip podrške:  Grant

Iznos pojedinačne podrške:

do 8.500.000 €

Udio u troškovima:

do

100%

Ukupan budžet:

8.500.000 €

Nadležna institucija:

European Innovation Council and SMEs Executive Agency (EISMEA)

Sadržaj:
Osnovne informacije
Ko može da se prijavi?
Kako da se prijavim?
Kontaktirajte nas
Ostala dokumentacija

U okviru programa jedinstvenog tržišta, Single Market Program, objavljen je poziv za osnaživanje malih i srednjih preduzeća u turizmu.

Opšti cilj je unapređenje konkurentnosti turističkog ekosistema, posebno malih i srednjih preduzeća, jačanje MSP da postanu otpornija izgradnjom kapaciteta da uspješno sprovedu dvostruku tranziciju ka održivijim, digitalnim i konkurentnijim praksama u skladu sa prioritetima “Puta tranzicije u turizmu”.

Posebni ciljevi su:

  • Objedinjavanje najbolje prakse i podizanje svijesti o otpornosti, digitalnim i održivim promjenama relevantnim za MSP u turizmu i turističkom ekosistemu;
  • Sprovođenje aktivnosti 'obuke trenera' u vezi sa otpornošću, digitalnom i održivom praksom za ključne zainteresovane strane u turizmu, uključujući poslovna udruženja, organizacije za upravljanje destinacijom i javne uprave, kako bi se povećala svijest i širenje znanja u turističkim ekosistemima;
  • Pružanje ciljane konsultacije, podučavanje i tehničke podrške malim i srednjim preduzećima u identifikovanim turističkim podsektorima, od savjetovanja menadžmenta o održivim mjerama, digitalnoj pismenosti ili implementaciji rješenja koja su se pokazala efikasnim do tranzicije turizma u EU (npr. Ecolabel/EMAS sertifikacija) od strane MSP u turizmu;
  • Pružanje druge direktne podrške za razvoj novih poslovnih koncepata, projekte kreiranja/promocije novih proizvoda i podsticanje međusektorske saradnje, sa posebnim fokusom na projekte koji povećavaju otpornost i razvijaju turističku ponudu sa drugim ekosistemima (npr. kultura, poljoprivredno-prehrambeni, građevina, socijalna ekonomija, tekstil).

Teme/oblasti koje će se finansirati u okviru ovog poziva su sljedeće:

  • diverzifikacija turističke ponude primjenom raznovrsnih poslovnih modela i rješavanjem sezonskih i fluktuacija sezonskih turističkih tokova – tokom cijele godine ili na cijeloj teritoriji; ciljanje na različite tržišne segmente, kao što su tipovi klijenata, porijeklo klijenata i izvori prihoda; rad sa većim brojem dobavljača;
  • iskustva regenerativnog turizma koja poštuju autentičnost lokalne turističke ponude, a istovremeno doprinose dobrobiti zajednica domaćina i promovišu kulturni turizam koji obuhvata i materijalno i nematerijalno kulturno nasljeđe podrška udaljenim i ruralnim regionima unutar EU, sa njihovim specifičnim izazovima u pogledu njihove tranzicije ka održivijem i otpornijem ekosistemu.

Ko može da se prijavi?

EISMEA će održati informativnu sesiju o ovom pozivu za podnošenje predloga 19. jnauara 2024. u 10:30 (CET).

Pitanja i odgovori korisna aplikantima će biti objavljena nakon info sesije na Funding & Tenders Portalu  26 Januara 2024.

Kako da se prijavim?

Uputstvo za podnošenje aplikacija se može pronaći na sljedećem linku.

Portal za podršku malim i srednjim preduzećimaPrelazak na održiviji i otporniji ekosistem – osnaživanje malih i srednjih preduzeća u turizmu

Uputstvo za podnošenje aplikacija se može pronaći na sljedećem linku.

Kontaktirajte nas

Za više informacija o konkursu, pošaljite upit:

Ostala dokumentacija

TOURSME-2023 Guide_Financial Support

Slični programi

Inovativne djelatnosti

Programska linija za podršku učešću u EU okvirnom programu „Horizont Evropa“