Portal za podršku malim i srednjim preduzećima

Podsticanje inovacione kulture

Otvoren do: 01. 07. 2024. / 15.00 h
Tip podrške:  Grant

Iznos pojedinačne podrške:

do 8.000 €

Udio u troškovima:

do

100%

Ukupan budžet:

80.000 €

Nadležna institucija:

Fond za inovacije Crne Gore

Sadržaj:
Osnovne informacije
Ko može da se prijavi?
Kako se mogu iskoristiti sredstva?
Kako da se prijavim?
Obrasci za prijavu
Kontaktirajte nas
Ostala dokumentacija

Opšti cilj ovog programa je ostvarenje kontinuiranog doprinosa rastu konkurentnosti Crne Gore i izgradnji ekonomije zasnovane na inovacijama i znanju. Specifični ciljevi ovog programa su:

• Podizanje svijesti šire javnosti (univerzitetske, akademske, naučno – istraživačke i poslovne zajednice, a posebno mladih) o značaju razvoja inovacione djelatnosti za održivi razvoj i mjerama podrške razvoja tehnoloških i društvenih inovacija, startap ekosistema, inovacionog preduzetništva i inovacione infrastrukture;

• Afirmacija inovacionog preduzetništva i izgradnja održivog ambijenta za prevođenje ideja u inovacije i njihovu komercijalizaciju na tržištu;

• Jačanje inovacionih kapaciteta preduzeća u Crnoj Gori kroz promociju i popularizaciju inovacija i saradnje naučno-istraživačkih organizacija i privrede.

Ko može da se prijavi?

Na Javni poziv mogu se prijaviti:

• mikro, mala i srednja preduzeća (u daljem tekstu MMSP) osnovana kao pravna lica na način kako je to definisano važećim Zakonom o privrednim društvima (“Službeni list CG", br. 35/2014, 2/2015, 38/2015, 20/2016, 33/2020, 38/2020, 53/2020, 98/2020, 130/2020, 44/2021, 107/2021 i 131/2021, 15/2022, 52/2022, 34/2023, 57/2023, 115/2023 i 26/2024.), kao i Zakonom o računovodstvu ("Sl. list CG", br. 52/2016), registrovana u Centralnom registru privrednih subjekata Crne Gore (CRPS) sa sjedištem u Crnoj Gori i u većinskom privatnom vlasništvu, pri čemu udio vlasništva velikog privrednog društva ne smije biti veći od 10%;

• NVO registrovane u Crnoj Gori čije su oblast djelovanja i aktivnosti u skladu sa ciljevima Javnog poziva;

• Javne/privatne ustanove iz oblasti kulturno-umjetničkog stvaralaštva i javne/privatne ustanove iz sektora baštine registrovane u Crnoj Gori u skladu sa Zakonom o kulturi, odnosno Zakonom o muzejskoj djelatnosti;

• Javne/privatne ustanove iz oblasti obrazovanja registrovane u Crnoj Gori u skladu sa Opštim zakonom o obrazovanju i vaspitanju.

Kako se mogu iskoristiti sredstva?

Realizacija aktivnosti koje se odnose na aktivno podsticanje inovacione kulture u Crnoj Gori, putem organizacije manifestacija koje doprinose popularizaciji inovacija i inovacionog preduzetništva, realizovanjem aktivnosti na podizanju svijesti o značaju inovacija za održivi razvoj, kreiranjem takmičenja mladih inovatora inovativnih ideja, kao i drugih aktivnosti podrške inovacionoj djelatnosti.

Portal za podršku malim i srednjim preduzećimaPodsticanje inovacione kulture

Prijava se podnosi putem portala Fonda (www.programifonda.me) u elektronskom obliku.

Kontaktirajte nas

Za više informacija o konkursu, pošaljite upit:

Ostala dokumentacija

Pitanja i odgovori

Inovaciona kultura _Obrazac za finansijski izvještaj

Inovaciona kultura_Obrazac za narativni Izvjestaj

JAVNI POZIV ZA PODSTICANJE INOVACIONE KULTURE 2024

Obrazac izjave za pomoci male vrijednosti (de minimis pomoci)

Slični programi

Više oblasti

Vaučeri za zaštitu i razvoj pronalaska

Otvoren do: 31.12.2024 / 12:00 h
Inovativne djelatnosti

Realizacija edukativnih programa u oblastima pametne specijalizacije

Otvoren do: 01.07.2024 / 15:00 h