Portal za podršku malim i srednjim preduzećima

Podrška ženskom preduzetništvu u Opštini Herceg Novi

Zatvoren
Tip podrške:  Grant

Iznos pojedinačne podrške:

do 15.000 €

Udio u troškovima:

do

100%

Ukupan budžet:

30.000 €

Nadležna institucija:

Opština Herceg Novi

Sadržaj:
Osnovne informacije
Ko može da se prijavi?
Kako se mogu iskoristiti sredstva?
Kako da se prijavim?
Obrasci za prijavu
Kontaktirajte nas

Cilj programa je ekonomsko osnaživanje nezaposlenih žena, podsticanje osnivanja i razvoja poslovanja preduzetnicama, start-up privrednim društvima sa prebivalištem, odnosno sjedištem na teritoriji opštine Herceg Novi.

Ko može da se prijavi?

Pravo učešća na ovom pozivu imaju samo žene. Nezaposlene, u fazi registracije biznisa ili start-up. Sredstva se dodijeljuju preduzetnicama/privrednim društvima sa prebivalištem, odnosno sjedištem na teritoriji opštine Herceg Novi.

Kako se mogu iskoristiti sredstva?

Sredstva se mogu koristiti za opremu, administrativne i tekuće troškove same registacije, obuke i edukacije preduzetnice, marketing.

Kako da se prijavim?

U zapečaćenoj koverti, preduzetnice koje žele da započnu sopstveni biznis, prilažu prijavu za dodjelu bespovratnih sredstava sa detaljnim opisom priložene ideje (Obrazac-1), biografiju/CV, ovjerenu kopiju lične karte, potvrdu o neosuđivanosti za krivična djela protiv privrede i krivična djela protiv imovine, pismo preporuke ili namjera, tri štamapane i jednu elektronsku verziju ideje na CD-u.

Obrasci za prijavu

Portal za podršku malim i srednjim preduzećimaPodrška ženskom preduzetništvu u Opštini Herceg Novi

U zapečaćenoj koverti, preduzetnice koje žele da započnu sopstveni biznis, prilažu prijavu za dodjelu bespovratnih sredstava sa detaljnim opisom priložene ideje (Obrazac-1), biografiju/CV, ovjerenu kopiju lične karte, potvrdu o neosuđivanosti za krivična djela protiv privrede i krivična djela protiv imovine, pismo preporuke ili namjera, tri štamapane i jednu elektronsku verziju ideje na CD-u.

Kontaktirajte nas

Za više informacija o konkursu, pošaljite upit:

Slični programi

Više oblasti

Vaučeri za zaštitu i razvoj pronalaska

Otvoren do: 31.12.2024 / 12:00 h
Inovativne djelatnosti

Podsticanje inovacione kulture

Otvoren do: 01.07.2024 / 15:00 h