Portal za podršku malim i srednjim preduzećima

Pronađite program podrške

Inovativne djelatnosti
Grant

Vaučeri za patentnu zaštitu i razvoj pronalaska

Otvoren do:  31. 12. 2023. / 15.00 h
do 5.000 €
Inovativne djelatnosti
Grant

Programska linija za podsticanje inovacione kulture

Ubrzo se zatvara:   15. 06. 2023. / 15.00 h
do 8.000 €
Inovativne djelatnosti
Grant
Sufinansiranje

Program za provjeru inovativnog koncepta

Otvoren do:  25. 06. 2023. / 15.00 h
od 20.000 € do 40.000 €
Više oblasti
Kreditni aranžman

Programska linija za podsticaj cirkularne ekonomije - Komponenta II – realizacija aktivnosti kroz kreditni aranžman

Otvoren do:  01. 12. 2023. / 15.00 h
od 4.500 € do 10.000 €
Više oblasti
Refundacija
Sufinansiranje

Programska linija za podsticaj cirkularne ekonomije - Komponenta I – realizacija aktivnosti iz sopstvenih sredstava

Otvoren do:  30. 09. 2023. / 15.00 h
od 4.500 € do 10.000 €
Više oblasti
Konsalting
Edukacija

Programska linija za početnike u biznisu

Otvoren do:  01. 09. 2023. / 15.00 h
Više oblasti
Konsalting
Edukacija

Programska linija za pružanje mentoring usluga

Otvoren do:  30. 09. 2023. / 15.00 h
Više oblasti
Refundacija
Sufinansiranje

Programska linija za podršku internacionalizaciji - Komponenta II - Istraživanje međunarodnog tržišta za plasman proizvoda/usluga

Otvoren do:  30. 09. 2023. / 15.00 h
do 4.000 €
Više oblasti
Refundacija
Sufinansiranje

Programska linija za podršku internacionalizaciji - Komponenta I - Nastup na međunarodnim sajmovima i/ili učestvovanje na B2B susretima

Otvoren do:  30. 09. 2023. / 15.00 h
do 8.000 €
Više oblasti
Sufinansiranje

Programska linija – Vaučeri za žene i mlade u biznisu

Otvoren do:  30. 09. 2023. / 15.00 h
od 500 € do 7.000 €
1 2