Portal za podršku malim i srednjim preduzećima

Samoprocjena digitalne transformisanosti kompanije i digitalnih kompetencija pojedinaca

Otvoren
Tip podrške:  Edukacija,  Konsalting

Nadležna institucija:

Privredna komora Crne Gore

Sadržaj:
Ko može da se prijavi?
Koji je predmet podrške?
Kako da se prijavim?
Kontaktirajte nas

Ko može da se prijavi?

Nema ograničenja, korištenje platforme je otvoreno uz obaveznu registraciju prije korišćenja

Koji je predmet podrške?

Platforma je dostupna neprekidno. Putem platforme se utvrđuje nivo digitalne transformisanosti kompanije i digitalnih kompetencija pojedinaca (zaposlenih), nakon čega se nude materijali video i pisani kao alat za unapređivanje znanja

Kako da se prijavim?

www.digitalnatransformacija.komora.me
birati opciju pravno i fizičko lice
registrovati se slijedeći uputstva iz platforme

Portal za podršku malim i srednjim preduzećimaSamoprocjena digitalne transformisanosti kompanije i digitalnih kompetencija pojedinaca

www.digitalnatransformacija.komora.me
birati opciju pravno i fizičko lice
registrovati se slijedeći uputstva iz platforme

Kontaktirajte nas

Za više informacija o konkursu, pošaljite upit: