Portal za podršku malim i srednjim preduzećima

Seminar: Umjetnost poslovnog pregovaranja

Zatvoren
Tip podrške:  Edukacija

Nadležna institucija:

Privredna komora Crne Gore

Sadržaj:
Ko može da se prijavi?
Koji je predmet podrške?
Kako da se prijavim?
Kontaktirajte nas
Ostala dokumentacija

Ko može da se prijavi?

Privrednici i predstavnici institucija

Koji je predmet podrške?

Seminar se fokusira se na praktične aspekte pregovaranja i pruža konkretne alate i tehnike koji se mogu odmah primijeniti. Nakon ovog treninga bićete osposobljeni da se pripremite za pregovore i razvijete strategije koje ćevam pružiti konkurentsku prednost. Naučićete da primjenjujete različite tehnike pregovaranja, da upravljate emocionalnim aspektima pregovora, da analizirate postignute rezultate i identifikujete oblasti za poboljšanje, kako biste postizali još bolje rezultate u budućim pregovorima. Na kraju seminara proći ćete kroz praktične vježbe i simulacije pregovora, koje će vam omogućiti da isprobate stečeno znanje u stvarnim situacijama, ali u zaštićenom okruženju.

Kako da se prijavim?

Zainteresovani se mogu prijaviti popunjavanjem prijave preko LINK-a

Portal za podršku malim i srednjim preduzećimaSeminar: Umjetnost poslovnog pregovaranja

Zainteresovani se mogu prijaviti popunjavanjem prijave preko LINK-a

Kontaktirajte nas

Za više informacija o konkursu, pošaljite upit:

Ostala dokumentacija

Poziv: Umjetnost poslovnog pregovaranja

Slični programi

Inovativne djelatnosti

Samoprocjena digitalne transformisanosti kompanije i digitalnih kompetencija…