Portal za podršku malim i srednjim preduzećima

Seminar: ,,Upravljanje promjenama kroz poslovnu simulaciju „WallBreakers” danske konsultantske kuće Workz"

Zatvoren
Tip podrške:  Edukacija

Nadležna institucija:

Privredna komora Crne Gore

Sadržaj:
Ko može da se prijavi?
Koji je predmet podrške?
Kako da se prijavim?
Kontaktirajte nas
Ostala dokumentacija

Ko može da se prijavi?

Predstavnici crnogorskih kompanija.

Koji je predmet podrške?

WallBreakers je poslovna simulacija koja se bavi nizom osnovnih liderskih vještina - od upravljanja promjenama do unapređenja timskih rezultata i angažovanosti tima. Zasniva se na nizu teorija o tipovima ličnosti, upravljanju, organizacionoj kulturi i procesima promjena, uključujući teorije autora poput Johna Kottera, Rick Maurera i Danijela Golemana.

Kao liderima koji upravljaju timovima, ova simulacija će vam omogućiti da iskustveno prođete kroz proces upravljanja promjenama, kao i u toku same simulacije steknete iskustvo o posljedicama različitih liderskih odluka u organizaciji.

Kako da se prijavim?

Prisustvo se može potvrditi popunjavanjem prijave preko LINK-a, najkasnije do utorka 12.12.2023. godine, do 15 h.

Portal za podršku malim i srednjim preduzećimaSeminar: ,,Upravljanje promjenama kroz poslovnu simulaciju „WallBreakers” danske konsultantske kuće Workz"

Prisustvo se može potvrditi popunjavanjem prijave preko LINK-a, najkasnije do utorka 12.12.2023. godine, do 15 h.

Kontaktirajte nas

Za više informacija o konkursu, pošaljite upit:

Ostala dokumentacija

Poziv Upravljanje promjenama WallBreakers

Agenda Upravljanje promjenama Atria_Group

Slični programi

Inovativne djelatnosti

Samoprocjena digitalne transformisanosti kompanije i digitalnih kompetencija…