Portal za podršku malim i srednjim preduzećima

Seminar: „Prodajne vještine“

Zatvoren
Tip podrške:  Edukacija

Nadležna institucija:

Privredna komora Crne Gore

Sadržaj:
Ko može da se prijavi?
Koji je predmet podrške?
Kako da se prijavim?
Kontaktirajte nas
Ostala dokumentacija

Ko može da se prijavi?

Zainteresovani crnogorski privrednici

Koji je predmet podrške?

Seminar je namijenjen crnogorskim privrednicima i svim zaposlenima koji svoju karijeru razvijaju u prodaji.

Kako da se prijavim?

Zainteresovani se mogu prijaviti popunjavanjem prijave preko LINK-a

Portal za podršku malim i srednjim preduzećimaSeminar: „Prodajne vještine“

Zainteresovani se mogu prijaviti popunjavanjem prijave preko LINK-a

Kontaktirajte nas

Za više informacija o konkursu, pošaljite upit:

Ostala dokumentacija

Pozivno pismo seminar Prodajne vjestine

Slični programi

Inovativne djelatnosti

Samoprocjena digitalne transformisanosti kompanije i digitalnih kompetencija…