Portal za podršku malim i srednjim preduzećima

Seminar „Menadžer kao kouč“

Zatvoren
Tip podrške:  Edukacija

Nadležna institucija:

Privredna komora Crne Gore

Sadržaj:
Ko može da se prijavi?
Koji je predmet podrške?
Kako da se prijavim?
Kontaktirajte nas
Ostala dokumentacija

Ko može da se prijavi?

Crnogorski privrednici i ostali zainteresovani za ovu temu

Koji je predmet podrške?

Na seminaru „Menadžer kao kouč“ će biti prezentovano kako koučing doprinosi efektivnom menadžmentu, fokusirajući se na alate za prevazilaženje izazova sa kojima se lideri danas suočavaju. Poseban naglasak biće na transformaciji razmišljanja lidera radi poboljšanja performansi tima. Primjena koučing alata podstiče promjenu paradigme, inovacije i donošenje efikasnih odluka. Takođe, učesnicima seminara će biti predstavljeni izazovi u kreiranju vrhunskog tima, kao i da li je tim zaista jak koliko i njegova najslabija karika. Kroz koučing alate, menadžeri identifikuju i ojačavaju te slabosti, stvarajući timsku dinamiku koja podstiče vrhunske rezultate i otvorenu komunikaciju. Ovaj seminar pruža konkretne alate za unapređenje liderstva i postizanje vrhunskih rezultata u timskom okruženju. Kroz interaktivne vježbe i diskusiju, učesnici će imati priliku da razmijene iskustva na ovu izuzetno aktuelnu temu.

Kako da se prijavim?

Prisustvo se može potvrditi popunjavanjem prijave preko LINK-a, najkasnije do utorka 06.02.2024. godine, do 15 h.

Portal za podršku malim i srednjim preduzećimaSeminar „Menadžer kao kouč“

Prisustvo se može potvrditi popunjavanjem prijave preko LINK-a, najkasnije do utorka 06.02.2024. godine, do 15 h.

Kontaktirajte nas

Za više informacija o konkursu, pošaljite upit:

Ostala dokumentacija

Pozivno pismo Menadzer kao kouc

Slični programi

Inovativne djelatnosti

Samoprocjena digitalne transformisanosti kompanije i digitalnih kompetencija…