Portal za podršku malim i srednjim preduzećima

Radionica: Rezultati procjene usklađenosti električnog i mašinskog sektora CG sa EU regulativom

Zatvoren
Tip podrške:  Edukacija

Nadležna institucija:

Privredna komora Crne Gore

Sadržaj:
Ko može da se prijavi?
Koji je predmet podrške?
Kako da se prijavim?
Kontaktirajte nas
Ostala dokumentacija

Ko može da se prijavi?

Privredni subjekti u oblasti trgovine na CG tržištu

Koji je predmet podrške?

Njemačko društvo za međunarodnu saradnju (GIZ) u saradnji sa Ministarstvom ekonomskog razvoja i turizma i Privrednom komorom Crne Gore, organizuje radionicu: ’’Rezultati procjene usklađenosti električnog i mašinskog sektora CG sa EU regulativom“, koja će se održati 29. juna 2023.godine u 9 i 30h u Privrednoj komori Crne Gore, Novaka Miloševa 29/II Podgorica.

Ova radionioca je jedna od aktivnosti koju GIZ preko svog Otvorenog Regionalnog Fonda za Spoljnu Trgovinu implementira kroz projekat pod nazivom „EU4Business: Jačanje zajedničkog tržišta kroz sisteme infrastrukture kvaliteta i elektronske trgovine“ koji finansira vlada Njemačke i Evropska Unija.

Cilj Projekta je harmonizacija sa zahtjevima Evropske Unije, jačanje saradnje i slobodne trgovine u okviru CEFTA-e, te osigurati da proizvodi koji se stavljaju na tržište budu usklađeni sa relevantnim evropskim zahtjevima i budu sigurni za potrošače.

U okviru Projekta je urađeno istraživanje stanja na tržištima CEFTA regiona i prikupljeni su podaci od institucija, tijela za ocjenjivanje usklađenosti i proizvođača, u kojem su učestvovale i crnogorske firme iz elektro i mašinskog sektora. Nakon analize podataka, utvrđene su razlike u odnosu na evropsku regulativu i praksu i definisani prijedlozi mjera za unapređenje i dalje približavanje punom ispunjenju evropskih zahtjeva.

Cilj radionice je da se svi ovi rezultati istraživanja predstave: institucijama iz sistema infrastrukture kvaliteta; proizvođačima iz sektora električnih proizvoda koji potpadaju pod EU direktivu koja se odnosi na elektromagnetsku kompatibilnosti i EU direktivu za opremu namijenjenu za upotrebu u okviru određenih granica napona; proizvođačima iz mašinskog sektora koji potpadaju pod EU direktivu o mašinama kao i uvoznicima i distributerima električnih i mašinskih proizvoda koji potpadaju pod ove EU direktive.

Nakon predstavljenih rezultata i prijedloga mjera za poboljšanje u sektoru električnih i mašinskih proizvoda, kao rezultat radionice očekuju dodatne ideje, viđenja i potrebe za dalji rad na jačanju sistema infrastrukture kvaliteta i harmonizaciji sa zahtjevima EU, što bi u konačnom omogućilo lakšu spoljno-trgovinsku razmjenu ovih proizvoda u okviru CEFTA regiona i sa zemljama EU.

Kao aktivni učesnici događaja, na raspolaganju će biti i predstavnici svih ostalih institucija iz sistema infrastrukture kvaliteta: Institut za standardizaciju Crne Gore, Akreditaciono tijelo Crne Gore, Zavod za metrologiju Crne Gore i Uprava za inspekcijske poslove Crne Gore, Odsjek za tržišnu inspekciju, koji će takođe prezentovati svoj rad u ovim oblastima i pružiti dodatne informacije o načinu pružanja podrške privrednim subjektima u oblasti trgovine na lokalnom tržištu.

Kako da se prijavim?

Prijava se vrši putem linka.

Portal za podršku malim i srednjim preduzećimaRadionica: Rezultati procjene usklađenosti električnog i mašinskog sektora CG sa EU regulativom

Prijava se vrši putem linka.

Kontaktirajte nas

Za više informacija o konkursu, pošaljite upit:

Ostala dokumentacija

Pozivno pismo

Slični programi

Inovativne djelatnosti

Samoprocjena digitalne transformisanosti kompanije i digitalnih kompetencija…