Portal za podršku malim i srednjim preduzećima

Okrugli sto: Zaštita vizuelnog identiteta kroz žig i industrijski dizajn – procedure registracije

Zatvoren
Tip podrške:  Edukacija

Nadležna institucija:

Privredna komora Crne Gore

Sadržaj:
Ko može da se prijavi?
Koji je predmet podrške?
Kako da se prijavim?
Kontaktirajte nas
Ostala dokumentacija

Ko može da se prijavi?

Crnogorski privrednici i druga lica zainteresovana za oblast zaštite intelektualne svojine, vlasnici/direktori kompanija.

Koji je predmet podrške?

Tokom ovog događaja, koji se organizuje u okviru Dana otvorenih vrata o intelektualnoj svojini, prezentovaće se procedure registracije žiga i industrijskog dizajna. Ova tema je namijenjena crnogorskim privrednicima i drugim licima zainteresovanim za oblast zaštite intelektualne svojine, vlasnicima/direktorima kompanija.

Kako da se prijavim?

Prisustvo se može potvrditi popunjavanjem prijave preko LINK-a:

Portal za podršku malim i srednjim preduzećimaOkrugli sto: Zaštita vizuelnog identiteta kroz žig i industrijski dizajn – procedure registracije

Prisustvo se može potvrditi popunjavanjem prijave preko LINK-a:

Kontaktirajte nas

Za više informacija o konkursu, pošaljite upit:

Ostala dokumentacija

Poziv Zastita vizuelnog identiteta kroz zig i ind dizajn

Agenda Zastita vizuelnog identiteta kroz zig i ind dizajn

Slični programi

Inovativne djelatnosti

Samoprocjena digitalne transformisanosti kompanije i digitalnih kompetencija…