Portal za podršku malim i srednjim preduzećima

Analiza finansijskih izvještaja-teorijski i praktični aspekt

Zatvoren
Tip podrške:  Edukacija

Nadležna institucija:

Privredna komora Crne Gore

Sadržaj:
Ko može da se prijavi?
Koji je predmet podrške?
Kako da se prijavim?
Kontaktirajte nas
Ostala dokumentacija

Ko može da se prijavi?

Privrednici i zaposleni u institucijama

Koji je predmet podrške?

Seminar se organizuje sa ciljem da se polaznici upoznaju, potvrde ili prošire postojeća znanja u dijelu razumijevanja suštine, sadržine i strukture seta finansijskih iskaza, ali i da kroz praktične primjere sagledaju informacioni značaj pokazatelja koji se dobijaju analizom samih finansijskih iskaza. Naime, detaljnom procjenom i interpretacijom pokazatelja dobijenih kroz analizu finansijskih iskaza, bilansni adresati su u mogućnosti da ocijene imovinski, finansijski i prinosni položaj i da na bazi toga donesu relevantnije poslovne odluke. S tim u vezi, navedeni seminar je namijenjen ne samo računovođama, nego i menadžerima kompanije kako bi bili u mogućnosti na bolji način da razumiju, odnosno da „čitaju“ finansijske iskaze.

U okviru navedenog seminara, zainteresovani polaznici će biti u prilici da se upoznaju sa značajem koje ima finansijsko izvještavanje, ali posebno sa njihovom informacionom sadržinom u dijelu donošenja odluka.

Kako da se prijavim?

Prisustvo se može potvrditi popunjavanjem prijave preko LINK-a, najkasnije do srijede 11.10.2023. godine, do 15 h.

Portal za podršku malim i srednjim preduzećimaAnaliza finansijskih izvještaja-teorijski i praktični aspekt

Prisustvo se može potvrditi popunjavanjem prijave preko LINK-a, najkasnije do srijede 11.10.2023. godine, do 15 h.

Kontaktirajte nas

Za više informacija o konkursu, pošaljite upit:

Ostala dokumentacija

Pozivno pismo

Slični programi

Inovativne djelatnosti

Samoprocjena digitalne transformisanosti kompanije i digitalnih kompetencija…