Portal za podršku malim i srednjim preduzećima

Unapređenje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća kroz podršku ženskom preduzetništvu i preduzetništvu mladih

Zatvoren
Tip podrške:  Grant

Iznos pojedinačne podrške:

od 10.000 €   do 40.000 €

Udio u troškovima:

do

90%

Ukupan budžet:

300.000 €

Nadležna institucija:

Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma, Ministarstvo finansija i Delegacija EU

Sadržaj:
Osnovne informacije
Ko može da se prijavi?
Kako se mogu iskoristiti sredstva?
Kontaktirajte nas

Vodeći aplikant je:

 • pravno lice i
 • profitna ili neprofitna organizacija i
 • specifičan tip institucije, kao npr:
 • mikro, malo ili srednje preduzeće u 100% privatnom vlasništvu registrovano najmanje godinu dana prije podnošenja sažetka projekta

Lot 1: MMSP u vlasništvu žena (učešće žena u vlasničkoj strukturi je veće od 50% i vlasnička struktura preduzeća nije promijenjena u poslednjih 6 mjeseci prije isteka roka za dostavljanje sažetka projekta);

Lot 2: MMSP u vlasništvu mlade osobe, odnosno osobe starosti do 30 godina u trenutku podnošenja sažetka projekta ili

 • inovaciono-preduzetnički centar, poslovno-tehnološki inkubator i centar za transfer tehnologija definisani Zakonom o inovacionoj delatnosti (Službeni list Crne Gore, br. 82/2020, član 24) ili
 • NVO koje se bave oblastima razvoja poslovanja, ženskog preduzetništva, preduzetništva mladih, promocije izvoza itd.
 • osnovan u Crnoj Gori i
 • direktno odgovoran za pripremu i upravljanje projektom sa koaplikantom(ima) i povezanim entitetom(ima), a ne kao posrednik.

Vodeći aplikant može da nastupi individualno ili sa koaplikantom(ima).

Vodeći aplikant ili barem jedan od koaplikanata treba da bude mikro, malo ili srednje preduzeća (MMSP) u privatnom vlasništvu.

Koaplikant(i)

Koaplikanti učestvuju u izradi i sprovođenju akcije, a troškovi koje oni naprave su prihvatljivi na isti način kao i troškovi koje ima vodeći aplikant.

Koaplikanti moraju da zadovolje sve kriterijume podobnosti koji se primjenjuju i na vodećeg aplikanta.

Broj prijedloga projekata i bespovratnih sredstava (grantova) po podnosiocu prijedloga projekta

Vodeći aplikant ne može podnijeti više od jedne (1) prijave u okviru ovog Poziva.

Vodećem aplikantu ne može biti dodijeljeno više od jednog (1) granta u okviru ovog Poziva.

Vodeći aplikant ne može istovremeno biti koaplikant ili povezano lice u drugoj prijavi.

Koaplikant/povezano lice ne može biti koaplikant ili povezano lice u više od dvije (2) prijave u okviru ovog Poziva.

Koaplikantu/povezanom licu ne može biti dodijeljeno više od dva (2) granta u okviru ovog Poziva.

Ko može da se prijavi?

Vrste akcija koje se mogu finansirati u okviru ovog poziva:

Akcije koje imaju za cilj povećanje konkurentnosti MMSP, povećanje proizvodnih kapaciteta, poboljšani ili optimizovani životni ciklusi razvoja proizvoda/usluga, proces sertifikacije, razvoj novih proizvoda/usluga i diversifikacija proizvoda/usluga, novi kanale prodaje i distribucije, povećanje prodaje, priprema i sprovođenje aktivnosti za pristup novim tržištima i izvoz, razvoj lanaca vrijednosti, obrazovanje i obuke za unapređenje vještina za upravljanje i marketing, brendiranje proizvoda, digitalizacija, e-trgovina.

Vrste aktivnosti koje se mogu kvalifikovati za finansiranje u okviru ovog poziva:

 • Ulaganje u novu opremu koja bi doprinijela povećanju i poboljšanju proizvodnih/uslužnih kapaciteta, ekonomskog uticaja i konkurentnosti preduzeća;
 • Nabavka softvera koji podržava inovacije, diversifikaciju i razvoj poslovnih aktivnosti;
 • Istraživanje i razvoj marketinških planova (plan komunikacije i vidljivosti) za bolju promociju proizvoda ili usluga koje MMSP nudi na postojećim i novim ciljnim tržištima;
 • Uvođenje inovativne tehnologije, tehnoloških linija i opreme, skladišta, proizvodnih metoda sa uticajem na unapređenje procesa i efikasnosti proizvodnje radi povećanja konkurentnosti na unutrašnjem i eksternom tržištu;
 • Proširiti kapacitet uslužnog poslovanja (npr. ICT) koji proizvodi razmjenjive usluge/proizvode za unutrašnje tržište i/ili za izvoz na osnovu specifičnog istraživanja ciljnog tržišta;
 • Unapređenje proizvodnog ciklusa koje doprinosi zaštiti životne sredine, odnosno razvoju „čistih“ proizvodnih procesa; razvoj ekološki prihvatljivih proizvoda; sprečavanje zagađenja i tretman otpada; uvođenje promjena u proizvodne procese i upotrebu materijala u drugoj fazi;
 • Ulaganja u materijalnu imovinu koja se odnose ili na kupovinu proizvodne i druge opreme, mašina, proizvodnih linija, softvera i slično, i/ili poboljšanje proizvodnog procesa i metoda i uključujući sredstva koja pomažu MMSP da budu manje zavisna od sezone;
 • Procesi i proizvodi koji vode do sertifikacije usaglašenosti sa evropskim standardima koji povećavaju privlačnost na spoljnim tržištima;
 • Sprovođenje programa obuke za žene i mlade u biznisu na teme koje prate različite faze razvoja poslovanja;
 • Prilagođena konsultantska podrška i obuke za žene i mlade čija su preduzeća izvozno orijentisana, razvoj izvozne strategije;
 • Jačanje kapaciteta zaposlenih u skladu sa novim pristupom u razvoju kompanije na osnovu primjene nove opreme i radnih procesa;
 • Izgradnja kapaciteta upravljačkih struktura u proizvodnim i uslužnim djelatnostima u skladu sa najboljom praksom u relevantnoj industriji u zemljama EU.


Kako se mogu iskoristiti sredstva?

Prijedlozi projekata se moraju podnijeti u skladu sa instrukcijama koje se odnose na sažetak projekta (Concept note) u okviru aplikacione forme za grant (Aneks A – Grant application form) koja se nalazi u prilogu Vodiča za aplikante (Guidelines for grant applicants - e3a_guidelines_en). Kompletna dokumentacija je dostupna na sajtu https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1668166675613&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=pub&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=175314

Sažetak projekta zajedno sa izjavom vodećeg aplikanta (pogledati Aneks A, sekcija 3 aplikacione forme) mora biti dostavljen u jednom originalu i tri (3) kopije u A4 formatu, u odvojenim povezima.

Podnosioci prijedloga projekata moraju dostaviti sažetak projekta na engleskom jeziku.

Savjetuje se vodećim aplikantima da provjere da li je sažetak projekta kompletan koristeći kontrolnu listu (Aneks A, sekcija 2 obrasca aplikacione forme za grant).

Takođe je potrebno dostaviti elektronsku verziju koncepta. CD-Rom ili USB stick sa konceptom u elektronskom formatu treba priložiti, zajedno sa papirnom verzijom, u zapečaćenoj koverti kao što je opisano u nastavku. Elektronski fajl mora da sadrži potpuno istu prijavu kao i priložena papirna verzija.

Rok za podnošenje sažetka projekta je 27. decembar 2022. godine, a dokazuje se datumom slanja pošiljke evidentiranim na otpremnici ili poštanskom žigu. U slučaju lične dostave, rok za prijem je 27. decembar 2022. godine do 14:30h sata po lokalnom vremenu, što se potvrđuje potpisanom i datiranom potvrdom o prijemu. Svaki sažetak projekta predat nakon isteka roka biće odbijen.

Prijave moraju biti dostavljene u zatvorenoj koverti preporučenom poštom, privatnom kurirskom službom ili lično na adresu

Ministarstvo finansija

Direktorat za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći

Stanka Dragojevića 2, 81000 Podgorica


Portal za podršku malim i srednjim preduzećimaUnapređenje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća kroz podršku ženskom preduzetništvu i preduzetništvu mladih

Kontaktirajte nas

Za više informacija o konkursu, pošaljite upit:

Slični programi

Inovativne djelatnosti

Kolaborativni grantovi za inovacije

Više oblasti

Savjetodavna podrška za mala i srednja preduzeća - ASB program

Otvoren do: 31.12.2023 / 12:00 h