Portal za podršku malim i srednjim preduzećima

Podrška mladima u biznisu u Opštini Žabljak

Zatvoren
Tip podrške:  Grant,  Sufinansiranje

Iznos pojedinačne podrške:

do 3.000 €

Udio u troškovima:

do

100%

Ukupan budžet:

15.000 €

Nadležna institucija:

Opština Žabljak

Sadržaj:
Osnovne informacije
Ko može da se prijavi?
Kako se mogu iskoristiti sredstva?
Kako da se prijavim?
Obrasci za prijavu
Kontaktirajte nas

Cilj programa je podsticanje osnivanja i razvoja poslovanja za preduzetnike i privredna društva u kojima su mladi (lica mlađa od 30 godina) nosioci biznisa, osnivač ili jedan od osnivača i izvršni direktor društva.

Ko može da se prijavi?

Pravo učešća imaju lica mlađa od 30 godine, odnosno društva/preduzetnici sa prebivalištem osnivača ili jedan od osnivača i izvršnog direktora najmanje 3 godine od dana raspisivanja javnog konkursa, odnosno sa sjedištem na teritoriji Opštine Žabljak.

Kako se mogu iskoristiti sredstva?

Sredstva opredijeljena Budžetom Opštine Žabljak raspodjeljuju se za biznis planove kojima se naročito podstiče otvaranje radnih mjesta i:

 • ekonomski razvoj Opštine Žabljak;
 • razvoj domaće radinosti,
 • razvoj turizma i zanatstva
 • afirmacija i valorizacija kulturnog potencijala, tradicije i kulturne posebnosti opštine;
 • razvoj trgovine;
 • doprinosi očuvanju životne sredine i održivog razvoja;
 • digitalizacije i inovacije.

Odlukom je definisano da Privredni savjet Opštine Žabljak, prije raspisivanja javnog konkursa za raspodjelu sredstava, za svaku godinu utvrđuje prioritetne oblasti u kojima će se za tu godinu pružati finansijska podrška za realizaciju biznis planova, te su shodno tome za 2022. godinu definisane sledeće prioritetne oblasti:

 • razvoj domaće radinosti;
 • razvoj zanatstva;
 • razvoj trgovine (izuzev trgovine prehrambenOM robom):
 • digitalizacije i inovacije.


Kako da se prijavim?

Prijava na konkurs za biznis plan se podnosi u roku od 30 dana od dana njegovog objavljivanja. Prijava se podnosi Komisiji i predaje neposredosredno na pisarnicu Opštine Žabljak ili putem pošte.

U zapečaćenoj koverti, mladi koje započinju biznis prilažu:

 • prijavu na konkurs za podsticaj mladih u biznisu (Obrazac 1);
 • izrađen biznis plan (Obrazac 2);
 • ovjerenu kopiju lične karte;
 • potvrdu o neosuđivanosti za krivična djela protiv privrede i krivična djela protiv imovine;
 • pismo preporuka ili namjera;
 • potvrdu o prebivalištu, u skladu sa članom 3 stav 2 ove odluke.

U zapečaćenoj koverti, mladi koje planiraju razvoj poslovanja prilažu:

 • prijavu za dodjelu bespovratnih sredstava (Obrazac 1);
 • izrađen biznis plan; (Obrazac 2);
 • ovjerenu kopiju lične karte;
 • potvrdu o neosuđivanosti za krivična djela protiv privrede i krivična djela protiv imovine;
 • potvrdu o prebivalištu, u skladu sa članom 3 stav 2 ove odluke.
 • pismo preporuka ili namjera;
 • Rješenje o upisu krajnjeg korisnika u CRPS;
 • Rješenje o registraciji za PDV ako je krajnji korisnik obveznik PDV-a;
 • Važeći statut društva;
 • Original ili ovjerena kopija obrasca ovjerenih potpisa lica ovlašćenih za zastupanje (OP) i važeći karton deponovanih potpisa;
 • Potvrdu Uprave prihoda i carina o urednom izmirivanju poreza i doprinosa ne stariju od 30 dana;
 • Komplet obrazaca za godišnje račune (Bilans stanja, Bilans uspjeha, Bruto bilans (Zaključni list), - Analitiku kupaca i dobavljača za prethodnu godinu, izuzev kod biznisa koji nijesu u obavezi da sastavljaju finansijske izvještaje;
 • Odgovarajući obrazac za posljednji mjesec uplate poreza i doprinosa za zaposlene ovjeren od Uprave prihoda i carina, kao dokaz broja zaposlenih.


Portal za podršku malim i srednjim preduzećimaPodrška mladima u biznisu u Opštini Žabljak

Prijava na konkurs za biznis plan se podnosi u roku od 30 dana od dana njegovog objavljivanja. Prijava se podnosi Komisiji i predaje neposredosredno na pisarnicu Opštine Žabljak ili putem pošte.

U zapečaćenoj koverti, mladi koje započinju biznis prilažu:

 • prijavu na konkurs za podsticaj mladih u biznisu (Obrazac 1);
 • izrađen biznis plan (Obrazac 2);
 • ovjerenu kopiju lične karte;
 • potvrdu o neosuđivanosti za krivična djela protiv privrede i krivična djela protiv imovine;
 • pismo preporuka ili namjera;
 • potvrdu o prebivalištu, u skladu sa članom 3 stav 2 ove odluke.

U zapečaćenoj koverti, mladi koje planiraju razvoj poslovanja prilažu:

 • prijavu za dodjelu bespovratnih sredstava (Obrazac 1);
 • izrađen biznis plan; (Obrazac 2);
 • ovjerenu kopiju lične karte;
 • potvrdu o neosuđivanosti za krivična djela protiv privrede i krivična djela protiv imovine;
 • potvrdu o prebivalištu, u skladu sa članom 3 stav 2 ove odluke.
 • pismo preporuka ili namjera;
 • Rješenje o upisu krajnjeg korisnika u CRPS;
 • Rješenje o registraciji za PDV ako je krajnji korisnik obveznik PDV-a;
 • Važeći statut društva;
 • Original ili ovjerena kopija obrasca ovjerenih potpisa lica ovlašćenih za zastupanje (OP) i važeći karton deponovanih potpisa;
 • Potvrdu Uprave prihoda i carina o urednom izmirivanju poreza i doprinosa ne stariju od 30 dana;
 • Komplet obrazaca za godišnje račune (Bilans stanja, Bilans uspjeha, Bruto bilans (Zaključni list), - Analitiku kupaca i dobavljača za prethodnu godinu, izuzev kod biznisa koji nijesu u obavezi da sastavljaju finansijske izvještaje;
 • Odgovarajući obrazac za posljednji mjesec uplate poreza i doprinosa za zaposlene ovjeren od Uprave prihoda i carina, kao dokaz broja zaposlenih.


Kontaktirajte nas

Za više informacija o konkursu, pošaljite upit:

Slični programi

Inovativne djelatnosti

Kolaborativni grantovi za inovacije

Više oblasti

Savjetodavna podrška za mala i srednja preduzeća - ASB program

Otvoren do: 31.12.2023 / 12:00 h